Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.59.2022.AD o spostowaniu oczywistej omyłi w wydanej decyzji nr j.w. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie dz. nr 1145 obręb NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, w Opolu.27 lutego 2023, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Rzeszowskiej 4-627 lutego 2023, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 33-6328 lutego 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.573.2022.MKA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Cieszyńskiej 20 27 lutego 2023, Decyzja nr 73/23 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany obejmujący budowę dwóch zbiorników na olej opałowy24 lutego 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.21 lutego 2023, OŚR.6131.19.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew21 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego nr UAB.6733.58.2022.AD dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na dz. nr 1145, obr. Nowa Wieś Królewska w Opolu21 lutego 2023, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Pużaka 32A21 lutego 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Zawiszaków, Batalionu Parasol, Szarych Szeregów i Batalionu Zośka 21 lutego 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Wschodniej I” w Opolu16 lutego 2023, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa rosnącego na działce nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice16 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6730.127.2022.AZ z dnia 16.02.2023r. kończącą przedmiotowe postępowanie16 lutego 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.83.2023.MKA o wszczęciu postępowania o udzilenie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Pużaka 32d 16 lutego 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bierkowice Wschód” w Opolu15 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.4.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr83, 84, 33/4 k.m.5 obręb Półwieś, w rejonie ul. Spokojna w Opolu15 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.7.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek/ki nr 988 obręb Grotowice, w rejonie ul. Miedzianej w Opolu14 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6733.3.2023.AD w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Osiedlowej na terenie działek nr 181, 485/63, 1406/63, obręb Chmielowice w Opolu.14 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.1.2023.KK dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 2602/62, 53, 2961/41 k.m. 3, obręb Czarnowąsy, ul. Borowa w Opolu14 lutego 2023, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu14 lutego 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiejska I” w Opolu14 lutego 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice VIII” w Opolu14 lutego 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie Ia” w Opolu13 lutego 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.10 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.52.2023.JM dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE do 0,5MPa 10 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.48.2022.JM dla inwestycji: Budowa sieci gazowej s/c 90PE do 0,5 MPa przy ul. Spokojnej09 lutego 2023, Obwieszczenie - Prezydent Miasta Mysłowice zawiadamia strony postępowania.09 lutego 2023, Obwieszczenie PMO z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko08 lutego 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Chabrów 33-6307 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6730.119.2021.AW w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej obręb Czarnowąsy w Opolu07 lutego 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6730.293.2022.AD w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej obr. Czarnowąsy w Opolu06 lutego 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji nr OŚR.6131.678.2022.AP w/s usunięcia drzew02 lutego 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.6.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek/ki nr 232, 515/113 k.m.4 obręb Wrzoski w Opolu02 lutego 2023, Obwieszczenie nr OSR.6131.567.2022.MKA w sprawie wszczęcia postepowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy Pl. Teatralnym 8-9 , w przypadku niezachowania żywotności 01 lutego 2023, obwieszczenie PMO o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew na terenie nieruchomości przy ul. Pużaka 20A, 26A i Hubala 12A01 lutego 2023, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Bytnara Rudego 4D w Opolu