Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 21.02.2023r.

OŚR.6131.71.2023.MD

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03.02.2023r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce o nr geod. 1316, obręb: Gosławice (ul. Pużaka 32A), położonej w Opolu. Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

Jednocześnie na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z art. 85 § 1 Kpa, zawiadamiam, że dnia 17.03.2023r. ok. godz. 1100-1400 na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Zgodnie z art. 36 § 1 zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin oraz zachowanie terminów wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.03.2023r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 21.02.2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole .

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08.03.2023r.

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 154
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Pużaka 32A
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 21.02.2023 14:00:54
Data udostępnienia informacji: 21.02.2023 14:08:28
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2023 15:06:21
Rejestr zmian