Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 kwietnia 2023, Obwieszczenie o zebraniu materiałów niezbędnych do zakończenia postępowania nr UAB.6730.156.2022.AD w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, budowa drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej we wrzoskach27 kwietnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.83.2023.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa gat. surmia bignoniowa na nieruchomości przy ul. Pużaka 32d 27 kwietnia 2023, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. 1 Maja 52-5627 kwietnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.179.2023.MKA o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na usunięcie drzewa i przeprowadzeniu oględzin na nieruchomości przy ul. Pużaka 20a 27 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zaodrze I" w Opolu26 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych26 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych26 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych26 kwietnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.567.2022.MKA o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy Pl. Teatralnym 8-9 25 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.13.2023.JM dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 2226/69, 2233/68 k.m. 3, obręb Czarnowąsy, przy ul. Herbacianej w Opolu.25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych25 kwietnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.136.2023.MKA o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wiejskiej 163 A-0, na działce nr 128/60, obręb Kolonia Gosławicka 25 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Pisankowej" w Opolu25 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Jana Brzechwy" w Opolu24 kwietnia 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Pużaka 32A (30C) w Opolu (działka nr 1316, obręb Gosławice)24 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.14.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr1 k.m. 74 obręb Opole, w rejonie ul. 1 Maja w Opolu24 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.15.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 2976/51, 2977/51, 2965/51, 2964/51, 53, 2351/39, 2962/41, 54, 2136/60, 2145/71, 2374/89, k.m.3 obręb Czarnowąsy, w Opolu21 kwietnia 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.19.2023.AD 20 kwietnia 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Partyzancka II” w Opolu19 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych18 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.17.2023.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 432/1, 768/5 obręb KRZANOWICE w rejonie ul. Wakacyjnej w Opolu17 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2023.JM dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 610/184, 493/300, 621/293, 495/300 karta mapy 5, obręb Chmielowice, działek nr 1413/61, 1412/61, 1414/61, 1411/61, 1415/61, 1416/61, 1420/61, 1410/61, 1417/61, 1409/61, 1418/61, 1419/61, 1408/61, 1405/63, 1406/63, 1404/63, 182 km. 4 obręb Chmielowice, przy ul. Siennej w Opolu14 kwietnia 2023, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję nr OŚR.6131.535.2022.DS z dnia 30.12.2022r.11 kwietnia 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość.11 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew07 kwietnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 1/23 z dnia 2023.04.05 [znak UAB.6740.595.2022.WK] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Pomorskiej (3KDD) wraz ze zjazdami do budynków wielorodzinnych (2MW), prowadzonej na terenie gminy Opole07 kwietnia 2023, UAB.6740.80.2023.WK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo – rowerowej w Opolu04 kwietnia 2023, OŚR.6131.682.2022.MD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA została wydana decyzja06 kwietnia 2023, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III” w Opolu05 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o odwołaniu inwestora od decyzji nr UAB.6730.340.2020.JJ z dnia 13.03.2023r.05 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydent Miasta Mysłowice zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.04 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy III" w Opolu04 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanowice II w Opolu04 kwietnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice Va” w Opolu03 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.11.2023.JM dla inwestycji:Budowa sieci gazowej na terenie dz. nr 1061/36, 1102/38 k.m. 1 obręb WINÓW, przy ulicy Laurowej w Opolu.03 kwietnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w/s ponownego nałożenia obowiązku nasadzeń zastępczych przy ul. Kolejowej 03 kwietnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.8.2023.JM dla inwestycji: budowa naziemnej części budynku przepompowni na terenie dz. nr 1241/2 obręb ZAKRZÓW, ul. Portowa w Opolu.