Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję23 maja 2023, OŚR.6131.19.2023.BŻD Opole, dnia 22.05.2023r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał - Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Nowe Chabry w Opolu22 maja 2023, OŚR.6131.19.2023.BŻD Opole, dnia 22.05.2023r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA30 maja 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.136.2023.MKA o przeprowadzeniu oględzin przy ul. Wiejskiej 163A-D31 maja 2023, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew rosnących przy ul. Pużaka 32A (32C) w Opolu, działka nr 1316, obręb Gosławice 30 maja 2023, OŚR.6131.86.2023.BŻD Opole, dnia 30.05.2023r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał30 maja 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6733.19.2023.AD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.05.2023 r.26 maja 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.218.2023.MKA o wszczęciu postepowania i przeprowadzeniu oględzin drzewa przy ul. Chabrów 145-197 26 maja 2023, OŚR.6131.216.2023.BŻD25 maja 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu25 maja 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy V" w Opolu25 maja 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy IV" w Opolu25 maja 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice III" w Opolu24 maja 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych16 maja 2023, Obwieszczenie PMO UAB.6740.84.2023.JaK została wydana decyzja zmieniająca nr 154/23 z dnia 16.05.2023r. zatwierdzająca projekt zamienny zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia zamiennego na budowę, obejmującą budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Opolu położonej na dz. nr 3106, 3110, 3113, 3116, 3118, 3119, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126 obręb Nowa Wieś Królewska23 maja 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.83.2023.MKA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa przy ul. Pużaka 32d i nasadzeniach zastępczych 23 maja 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.83.2023.MKA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa przy ul. Pużaka 32d i nasadzeniach zastępczych 16 maja 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego22 maja 2023, Obwieszczenie PMO w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowejna terenie części działki nr 2692, obręb Czarnowąsy, ul. Władysława Jagiełły w Opolu16 maja 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.24.2023JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 507/280, 499/277, 615/277, 618/277, 619/277, 620/277 k.m. 5 obręb Chmielowice, przy ul. Siennej w Opolu dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.16 maja 2023, ObwieszczeniePREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew16 maja 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Hubala 4 w Opolu16 maja 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Hubala 16b w Opolu16 maja 2023, Obwieszczenie - została wydana decyzja nr 151/23 z dnia 16.05.2023 r. obejmująca budowę komina stalowego H = 62 m na terenie Cementowni "Odra" przy ulicy Budowlanych. 16 maja 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów III" w Opolu12 maja 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.23.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 591/102, 530/102, 474/102, 475/102, 317/143, 316/143, 590/103 k.m.1 obręb Chmielowice, działek nr 1306/57, 1307/57, 187, 1153/58 k.m. 4 Chmielowice, przy ul. Dworcowej, Jedwabnej i Kosa w Opolu.12 maja 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.22..2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 298 obręb Zakrzów, działki nr 681/21 obręb Wróblin w Opolu 08 maja 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.20.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 22/6 obręb Świerkle, ul. Choinkowej w Opolu dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.08 maja 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.12.2023.JM dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV. na terenie dz. nr 74, 75, 158, 159 k.m. 13 obręb Groszowice, ul. Rzecznej w Opolu.04 maja 2023, OŚR.6131.27.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa