Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej"w Opolu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Opola uchwały nr LXXIII/1267/23 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej” w Opolu.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej" w Opolu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miasta Opola, pl. Wolności 7/8, 45-018 Opole (III piętro, pok. 314) lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej" w terminie do dnia 18 lipca 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.um.opole.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne".

Prezydent Miasta Opola

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 153
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.06.2023 07:15:54
Data udostępnienia informacji: 27.06.2023 07:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023 07:33:42
Rejestr zmian