Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję27 czerwca 2023, OŚR.6131.86.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa30 czerwca 2023, OŚR.6131.216.2023.BŻD Opole, dnia 30.06.2023r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA23 czerwca 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV przy ul. Krzanowiskiej w Opolu29 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 225PE do 0,5MPa przy ul. Budowlanych29 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych29 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych29 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew29 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę UAB.6740.213.2023.MB28 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.28.2023.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 722/163, 720/152, 729/159, 723/163, 724/163 oraz na terenie części działek nr 327/163, 725/163, 711/152 k.m.4 obręb WRZOSKI, w rejonie ul. Polnej w Opolu27 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, na terenie działek 67/2, k.m.3 oraz 1/2, k.m.2, obręb GROSZOWICE w Opolu. 27 czerwca 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Tarnopolskiej i ulicy Krzemienieckiej" w Opolu23 czerwca 2023, OŚR.6131.199.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew26 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektronergetycznej 0,4 kV przy ul. Dworcowej, Jedwabnej i Kosa w Opolu22 czerwca 2023, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Partyzancka II“ w Opolu 22 czerwca 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice II“ w Opolu 22 czerwca 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice VIII” w Opolu16 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.22.2023.JM dla inwestycji:obiekty infrastruktury technicznej - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV na terenie działki nr 298 obręb Zakrzów, działki nr 681/21 obręb Wróblin, w Opolu.16 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.20.2023.JM dla inwestycji:obiekty infrastruktury technicznej - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 22/6 obręb Świerkle, w ul. Choinkowej w Opolu.15 czerwca 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy nr UAB.6730.156.2022.AD dla inwestycji polegającej na budowie budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, budowa drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 464/173, 242/175, 535/175, 801/173, 802/173, 803/173, 174, i części działki nr 237 obręb Wrzoski w Opolu15 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o materiałach zebranych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 360/3, 959/3, 20, 21, 176, 177, k.m. 4, obręb Chmielowice w Opolu13 czerwca 2023, obwieszczenie PMO wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Hubala 16B13 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.17.2023.LM dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa06 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2023.JM dla inwestycji: Budowa sieci kablowej nn na terenie dz. nr 2429, 2428, 2440, 2441, 914, 1924, 2426, 915, 1740, 1746, 1946, 2425 (przed zmianą numeracji dz. nr 2965/51, 2964/51, 2976/51, 2977/51, 53, 2351/39, 2962/41, 54, 2136/60, 2145/71, 2374/89, 2961/41, k.m. 3), obręb Czarnowąsy w Opolu.05 czerwca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.14.2023.JM dla inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 1 k.m.74 obręb Opole, ul. 1 Maja w Opolu.06 czerwca 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULC dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV przy ul. Krzanowickiej01 czerwca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew