Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 29.06.2023 r.


UAB.6740.213.2023.MB


OBWIESZCZENIE

   Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia, że na wniosek Tadeusza Selzera prowadzącego działalność gospodarczą: Tadeusz Selzer SELT Sun Protection Systems, ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole, została wydana decyzja nr 218/23 w dniu 29.06.2023 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmującą:

rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę parkingu i ściany oporowej przy ulicy Wschodniej w Opolu, dz. nr 3197, 3201, 3202, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, obręb Kolonia Gosławicka, dz. nr 1031, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1044, 1157, obręb Nowa Wieś Królewska.

   Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola [p.302] w budynku przy Pl. Wolności 7/8 w godzinach pracy urzędu.

   Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 126
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę UAB.6740.213.2023.MB
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Borowiecka
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Borowiecka
Data wytworzenia informacji: 29.06.2023 13:32:50
Data udostępnienia informacji: 29.06.2023 13:36:05
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2023 13:35:52
Rejestr zmian