Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 29.06.2023


UAB.6733.30.2023.KI


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2023.977 z późn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 22/4, 1, k.m. 22, obręb Opole w Opolu dla inwestycji:
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 225PE do 0,5MPa przy ul. Budowlanych.

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpiła Pani Bożena Żurek działająca z upoważnienia inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 125
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 225PE do 0,5MPa przy ul. Budowlanych
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iżykowska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iżykowska
Data wytworzenia informacji: 29.06.2023 16:25:05
Data udostępnienia informacji: 29.06.2023 16:26:17
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2023 16:25:05
Rejestr zmian