Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 lipca 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Piotrkowskiej 131 lipca 2023, obwieszczeni PMO o wydaniu OŚR.6131.216.2023.BŻD zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 2799, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu 31 lipca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę UAB.6740.232.2023.MB 28 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.167.2023.AŚ o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na nieruchomości przy ul.Pużaka 24b w Opolu i uzależnieniu zezwolenia od wykonania nasadzenia zastępczego 27 lipca 2023, Obwieszczenie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji nr UAB.6730.115.2023.AD w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy hotelu na dz. nr 16/10, 148/17, k.m. 1, obręb Sławice przy ul. Opolskiej w Opolu27 lipca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew25 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.349.2023.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Pużaka 34A oraz przeprowadzeniu oględzin na ww. nieruchomości 25 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.331.2023.MKA o wszczęciu postępowania o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Norwida 8-10 i przeprowadzeniu oględzin 21 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej ws. Decyzji ULICP dla budowy sieci gazowej nc przy ul. Miedzianej20 lipca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Tatrzańskiej20 lipca 2023, Obwieszenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.30.2023.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Budowlanych w Opolu20 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji pn. przebudowa gazociągu n/c do 10 kPa o średnicach 225PE/110PE/90PE, ul. Luboszycka w Opolu14 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.218.2023.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. grusza owocowa na terenie przy ul. Chabrów 145-197 w Opolu (działka nr 543/18 obręb Zakrzów) 11 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.34.2023.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie części działki nr 247 k.m.1 obręb WINÓW, w rejonie ul. Leśne Wzgórze w Opolu10 lipca 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawue wydania decyzji ULCP dla inwestycji pn. budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV przy ul. Alei Przyjaźni i Marka z Jemielnicy10 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.179.2023.MKA w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. zezwolenia na usunięcie śwerku pospolitego na nieruchomości przy ul. Pużaka 20a w Opolu 07 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji UAB.6730.74.2023.KI kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Bankietowej i ul. Łącznej07 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: Modernizacja kanału deszczowego śr.500, na terenie części działek nr: 3622, 3645, 3647, 3673, 3685, 3716, 3755, 3756, obręb CZARNOWĄSY, w rejonie ul. Jagiełły w Opolu. 06 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.297.2023.MKA o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku nasadzenia drzewa przy ul. Chabrów 145-197 i przeprowadzeniu oględzin 05 lipca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 507/280, 499/277, 615/277, 618/277, 619/277, 620/277 k.m. 5 obręb Chmielowice, przy ul. Siennej w Opolu.04 lipca 2023, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowejna terenie części działki nr 2692, obręb Czarnowąsy, ul. Jagiełły w Opolu04 lipca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.167.2023.AŚ w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcia drzewa przy ul. Pużaka 24b 04 lipca 2023, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budowlanych I“ w Opolu04 lipca 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIb" w Opolu