Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję24 sierpnia 2023, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA UAB.6740.332.2023.WK o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Pomorskiej (3KDD) wraz ze zjazdami do budynków wielorodzinnych (2MW), prowadzonej na terenie gminy Opole31 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych31 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych31 sierpnia 2023, OŚR.6131.199.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA 31 sierpnia 2023, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II" w Opolu30 sierpnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.218.2023.MKA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. grusza owocowa przy ul.Chabrów 145-197 i nasadzeniu zastępczym 29 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew28 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.34.2023.LM dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Perłowej w Górkach24 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 1429/111 k.m. 4 obręb Chmielowice, ul. Mikołaja Moczi w Opolu dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej24 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 1429/111 k.m. 4 obręb Chmielowice, ul. Mikołaja Moczi w Opolu dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej24 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 1429/111 k.m. 4 obręb Chmielowice, ul. Mikołaja Moczi w Opolu dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej22 sierpnia 2023, OŚR.6150.3.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia21 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.115.2023.AD dot. budowy budynku usługowego - hotelu, na dz. nr. 16/10, 148/17, k.m. 1, obręb Sławice w Opolu22 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu drzew przy ul. Koszyka 19a-d, 23a-d, 25 a-c18 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. 1 Maja 52-56 w Opolu 16 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ULICP nr UAB.6733.22.2023.JM dla zamierzenia inwestycyjnego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV, na terenie działki nr 298 obręb Zakrzów, działki nr 681/2 obręb Wróblin, w Opolu.11 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celub publicznego dla inwestycji: Modernizacja kanału deszczowego śr.500, na terenie części działek nr: 3622, 3645, 3647, 3673, 3685, 3716, 3755, 3756, obręb CZARNOWĄSY, w rejonie ul. Jagiełły w Opolu. 10 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - przebudowa gazociągu n/c do 10 kPa o średnicach 225PE/110PE/90PE, na terenie części dz. nr 3/149, 4/6, 76, 3/81, 3/21, 3/156, 43, 3/63, 12/14, 12/15, 12/16, k.m. 22, oraz części dz. nr 172, k.m. 20, obręb Opole, ul. Luboszycka w Opolu.10 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Pisankowej" w Opolu 09 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew08 sierpnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winów I” w Opolu08 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czarnowąsy III” w Opolu07 sierpnia 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym07 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.28.2023.LM dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0, 4kV w rejonie ulicy Grafitowej na terenie działek nr 722/163, 720/152, 729/159, 723/163, 724/163 oraz na terenie części działek nr 327/163, 725/163, 711/152, k.m. 4, obręb WRZOSKI w Opolu07 sierpnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV, na terenie działek 67/2, k.m.3 oraz 1/2, k.m.2, obręb GROSZOWICE w Opolu. 07 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa03 sierpnia 2023, Obwieszczenie nr OSR.6131.179.2023.MKA w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa przy ul. Pużaka 20a 03 sierpnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.297.2023.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Chabrów 145-197 02 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych02 sierpnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych01 sierpnia 2023, OŚR.6131.19.2023.BŻD Opole, dnia 31.07.2023r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew01 sierpnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji pn. budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV przy ul. Alei Przyjaźni i Marka z Jemielnicy w Opolu