Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 maja 2024, Obwieszczenie nr UAB.6730.293.2022.AD o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, obręb Czarnowąsy w Opolu31 maja 2024, Obwieszczenie nr UAB.6730.119.2021.AW o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW, obręb Czarnowąsy w Opolu31 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. G. Roweckiego 12C w Opolu31 maja 2024, Obwieszczenie o zebraniu dowodów31 maja 2024, Obwieszczenie o zebraniu dowodów28 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew gat. klon zwyczajny odm. ,,Crison centry’’ na nieruchomości przy ul. Kośnego 66-68 w Opolu 28 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. robinia akacjowa na nieruchomości przy Pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 w Opolu 28 maja 2024, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Szrych Szeregów 16, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach20 maja 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunakch zabudowy nr UAB.6730.8.2024.AD dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy na terenie dz. nr 15/66, k.m. 46, obręb Opole przy ul. Dolnośląskiej 3123 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych23 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych23 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew17 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 maja 2024 r. nr SO -IV.5410.7.8.2024 o wygaśnięciu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego , w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 20 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa 20 maja 2024, Obwieszczenie OŚR.6131.189.2024.DS PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym14 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa14 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych13 maja 2024, obwieszczenie PMO - zebrany materiał w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 128/41, obręb Kolonia Gosławicka, przy ul. Wiejskiej 169b, 171 a-d w Opolu13 maja 2024, obwieszczenie PMO o zebranym materiale dowodowym w sprawie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1523, obręb Gosławice (przed przenumerowaniem nr 141, k.m. 23, obręb Gosławice), przy ul. Grota Roweckiego 1313 maja 2024, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu13 maja 2024, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski V" w Opolu09 maja 2024, OŚR.6131.271.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie wizja na 31.05.202409 maja 2024, OŚR.6131.270.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie wizja 31.05.202410 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew09 maja 2024, OŚR.6131.269.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji 31.05.202409 maja 2024, OŚR.6131.73.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji na 31.0509 maja 2024, OŚR.6131.263.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji 31.05.2024r.09 maja 2024, OŚR.6131.264.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji 31.05.2024r.09 maja 2024, OŚR.6131.261.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji 31.05.2024r.09 maja 2024, OŚR.6131.266.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o wizji 31.05.2024r.09 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego09 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych09 maja 2024, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ulcp dla inwestycji pn. budowa jednostki kogeneracyjnej zasilanej biogazem wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Podmiejska w Opolu.09 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych09 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych09 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego09 maja 2024, Obwieszczenie PMO o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego 08 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na ususniecie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. G. Roweckiego 12C08 maja 2024, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Skautów Opolskich, Zawiszaków, Batalionu Parasol, Szarych Seregów 08 maja 2024, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Fieldorfa08 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr: 3335, 3323, 3324, 3325, obręb KOLONIA GOSŁAWICKA, ul. Truskawkowa w Opolu.07 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew07 maja 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania i przeprowadzeniu oględzin drzewa rosnącego na terenie przy ul. Orzechowej 10-26 i ul. Wilsona 9-1107 maja 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa