Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję15 grudnia 2022, Informacja o dostosowaniu numeracji działek ewidencyjnych na obrębach Grudzice i Kolonia Gosławicka do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków30 grudnia 2022, Informacja o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Opola22 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 19 grudnia 2022, Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”20 grudnia 2022, Zawiadomienie BNSP.6833.32.2021.AIS - art. 10 Kpa w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego – działka 18/18 am 32 Szczepanowice - ZRID 1-2120 grudnia 2022, Zawiadomienie BNSP.6833.31.2021.AIS - art. 10 Kpa w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego – działka 18/16 am 32 Szczepanowice - ZRID 1-2120 grudnia 2022, Zawiadomienie BNSP.6833.24.2021.AIS - art. 10 Kpa - w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego – działka 11/8 am 32 Szczepanowice - ZRID 1-2115 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej15 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę13 grudnia 2022, Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.13 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 06 grudnia 2022, Informacja o preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na terenie Gminy Opole01 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie 01 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części wraz ze sprzedażą garażu na rzecz najemcy01 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej01 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 01 grudnia 2022, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu 01 grudnia 2022, Informacja o realizowaniu przez Miasto Opole partnerskiego projektu pn. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19