Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 grudnia 2023, Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera z sektora organizacji pozarządowych, w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia do programu "Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027", działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej.29 grudnia 2023, Decyzja Prezydenta Miasta Opola ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Opole pod drogę publiczną - działka 1362 obręb Gosławice (dot. ZRID - ul. Bytnara Rudego)28 grudnia 2023, Wykaz garażu przeznaczonego do najmu w drodze przetargu22 grudnia 2023, Wykaz nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 22 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 21 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu20 grudnia 2023, Wykaz wolnego garażu20 grudnia 2023, Wykazy lokali użytkowych20 grudnia 2023, Wykaz wolnych lokali użytkowych19 grudnia 2023, Ogłoszenie - dot. sprawa odbioru depozytu po zmarłym Kwiatkowski Stefan, sygn. sprawy 2 Ds. 720/1315 grudnia 2023, Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac w ramach zadania pn. "Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu"15 grudnia 2023, Ogłoszenie o zawarciu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” w ramach Konkursu pt. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)"11 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 07 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia jako wkład niepieniężny - aport07 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu07 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 07 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu07 grudnia 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 05 grudnia 2023, PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE