Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 grudnia 2022, ob wieszczenie PMO o wwydaniu decyzji OŚR.6131.606.2022.DS zezwalającej na usunięcie drzewa gat. wierzba biała rosnącego na dz. nr 84, k.m. 48, obręb Opole27 grudnia 2022, OŚR.6150.13.2022.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych dodatkowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 przez Koło Łowieckie nr 10 „Szarak” Opole30 grudnia 2022, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Jana Bytnara Rudego 1330 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.51.2022.JM dla inwestycji: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. przy ul. Królewskiej 28 grudnia 2022, OŚR.6131.693.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin, 5 szt. drzew, dz. nr 1353, k.m. 11, obręb Zakrzów w Opolu29 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OSr.6131.433.2022.MKA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba płacząca (wierzba biała) na nieruchomości przy pl. Teatralnym 6-7 w Opolu 29 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew przy ul. S. Grota Roweckiego 4-1129 grudnia 2022, obwieszczenie PMO o zebranym materiałem dowodowym, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Bytnara Rudego 4D27 grudnia 2022, Obwieszczenie UAB.6740.556.2022.JaK o wydaniu decyzji nr 564/22 obejmująca budowę farmy fotowoltaicznej ul. Harcerska 19 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Jana Bytnra Rudego 11F22 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.692.2022.BŻD o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Chabrów 50A23 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.530.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastepczych przy ul. Kieleckiej 9 21 grudnia 2022, obwieszczenie PMO o planowanych dodatkowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 przez Koło Łowieckie nr 10 „Szarak” Opole22 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.529.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 22 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚr.6131.528.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 20 grudnia 2022, Obwieszczenie o przedłużeniu konsultacji społecznych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Opola15 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.57.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 444/153 k.m.2, działek nr 554/229, 376/229 k.m.4 obręb Wrzoski, w Opolu15 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.49.2022.JM dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa przy ul. Wrocławskiej 16 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.46.2022.KI dla inwestycji: budowa farmy PV o mocy do 1 MWp oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z drogą wewenętrzną - obręb Zakrzów15 grudnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6730.263.2022.AZ w dniu 15.12.2022r.15 grudnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6730.249.2022.AZ w dniu 15.12.2022r.15 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew przy ul. Zawiszaków 14, Batalionu Parasol 11, Szarych Szeregów 20-68, Batalionu Zośka 1 15 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.574.2022.MKA o wszczęciu postepowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Fieldorfa 4,8 i 10 15 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.573.2022.MKA w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Cieszyńskiej 20 14 grudnia 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Spychalskiego 5-714 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚr.6131.575.2022.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 7 szt. drzew przy ul. Wilsona 26-82, w przypadku niezachowania żywotności 14 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.566.2022.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa przy ul. Luboszyckiej 10-10D, 12-12C, w przypadku niezachowania żywotności 14 grudnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.565.2022.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 10 szt. drzew przy ul. Chabrów 145-197 w przypadku niezachowania żywotności 12 grudnia 2022, obwieszczenie PMO o zebranym materiałe dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych dot. zezwolenia nr OŚR.6131.365.2018.DD z dnia 02.11.2018r.13 grudnia 2022, owieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.52.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek/ki nr 1640/22, 100, 104, 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 k.m.2,10 obręb Czarnowąsy, w Opolu13 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.45.2022.LM dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4kV12 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.44.2022.LM dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa13 grudnia 2022, OŚR.6131.648.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. 3 szt. nasadzeń zastepczych12 grudnia 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.12 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Hubala 2512 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Chabrów12 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Jana Bytnara "Rudego" 1406 grudnia 2022, OŚR.6131.606.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dz. nr 84, k.m. 48, obręb Opole06 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.48.2022.JM dla inwestycji: Budowa sieci gazowej s/c 90PE do 0,5 MPa przy ul. Spokojnej 06 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.47.2022.JM dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV przy ul. Wspólnej06 grudnia 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu puiblicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej na terenie działek nr 16/7, 71/1 k.m. 1 oraz działki nr 257/44 k.m. 2 obręb Sławice w Opolu05 grudnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.43.2022.LM dla inwestycji: Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Górkach05 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opolao możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. G. Zapolskiej 28-3605 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Chabrów 101-14105 grudnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Rzeszowskiej 4-605 grudnia 2022, Obwieszczenie Przedenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Chabrów 33-6301 grudnia 2022, OŚR.6131.535.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dz. nr 1532, obręb Gosławice