Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i odmowie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Zawiszaków 14, ul. Szarych szeregów 54, 42, 30, 20 i 24, ul. Batalionu Zośka 1 oraz ul. Batalionu Parasol 11 23 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych23 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych23 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych23 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych23 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych23 marca 2023, OŚR.6131.16.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał w sprawie usunięcia drzewa - Wspólnota Mieszkaniowa „Piotrkowska 1” w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Piotrkowskiej 123 marca 2023, OŚR.6131.27.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał w sprawie usunięcia drzewa - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Nowowiejskiej 523 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.567.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dot. nałozenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy PL. Teatralnym 8-9 23 marca 2023, Obwieszczenie o przekzaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego23 marca 2023, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu i Gminnego Programu Rewitalizacji Opola21 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.7.2023.JM dla inwestycji: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 90PE do 10 kPa przy ulicy Miedzianej na terenie dz. nr 988 k.m. obręb GROTOWICE w Opolu.21 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.4.2023.JM dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 83, 84, 33/4 k.m.5 obręb PÓŁWIEŚ, ul. Spokojna w Opolu.21 marca 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew z terenu diząłki nr 1353, obręb Zakrzów21 marca 2023, Obwieszczenie dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym 21 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniiu decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.467.2021.KK dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 25/12 k.m. 1 obręb Sławice, ul. Opolska w Opolu15 marca 2023, OŚR.6131.296.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał15 marca 2023, OŚR.6131.382.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał15 marca 2023, OŚR.6131.350.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zebrany materiał14 marca 2023, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.535.2022.DS13 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji nr UAB.6730.340.2020.JJ z dnia 13.03.2023r. kończącą przedmiotowe postępowanie09 marca 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z wydaną decyzją nr OŚR.6131.302.2019.EM z dnia 09.09.2019r.09 marca 2023, Obwieszczenie o odwołaniu inwestora od decyzji nr UAB.6730.293.2022.AD z dnia 27.02.2023 r. w sprawie odmowy wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Czarnowąsy09 marca 2023, Obwieszczenie o odwołaniu inwestora od decyzji nr UAB.6730.119.2021.AW z dnia 27.02.2023 r. w sprawie odmowy wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, obręb Czarnowąsy09 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.136.2023.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew i przeprowadzeniu oględzin na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 163 A-D 08 marca 2023, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul Hubala 16B08 marca 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej nr 82/23 z dnia 08.03.2023 r.07 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.2.2023.JM dla inwestycji: przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Kurpiowskiej 07 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.6.2023.JM dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ulicy Pąsowej 07 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.8.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 1241/2 k.m.17 obręb Zakrzów, w rejonie ul. Portowa w Opolu07 marca 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIb” w Opolu07 marca 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIId” w Opolu06 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.566.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Luboszyckiej 10-10D, 12-12C03 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.575.2022.MKA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Wilsona 26-8203 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.574.2022.MKA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Fieldorfa 4, 8 i 10 03 marca 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.565.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Chabrów 145-197 02 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.9.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 610/184, 493/300, 621/293, 495/300, k.m. 5, obręb CHMIELOWICE, działek nr 1413/61, 1412/61, 1414/61, 1411/61, 1415/61, 1416/61, 1420/61, 1410/61, 1417/61, 1409/61, 1418/61, 1419/61, 1408/61, 1405/63, 1406/63, 1404/63, k.m. 4, obręb CHMIELOWICE w rejonie Siennejw Opolu01 marca 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.11.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 1061/36, 1102/38 k.m 1 obręb Winów, w rejonie ul.Laurowa w Opolu