Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję25 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.48.2024.EM w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania dot. nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Bielskiej 4329 marca 2024, OŚR.6131.553.2024.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa29 marca 2024, OŚR.6131.191.2024.BŻD29 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sparwie udzielenia zezwolenia na ususnięcie drzewa z terenu przy ul. Grota Roweckiego 12C29 marca 2024, 6131.189.2024.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew29 marca 2024, obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecia drzewa przy ul. Grota Roweckiego 28 marca 2024, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.5.2024.AD dot. ustalenia inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy rozdzielni 110kV w GPZ 110/15 kV Zakrzów22 marca 2024, Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.40.4498.2023.li z dnia 22 marca 2024 r. o wydaiu postanowienia z dnia 15 lutego 2024 r. nr SKA.40.4498.2023.li28 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.119.2024.MKA w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastepczego na nieruchomości przy ul. Bielkskiej 37-39, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od dnia upływu wskazanego terminu wykonania 28 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.115.2024.MKA w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 3 drzew na nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od dnia upływu wskazanego terminu wykonania 28 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.110.2024.MKA o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie nałozenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego na nieruchomości przy ul. Rodziewiczówny 3-11 i fabrycznej 2-14, w przypadku niezachowania żywotności po upływie 3 lat od wskazanego terminu posadzenia 26 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Piotrkowskiej 1Archiwum
28 marca 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowie drogi gminnej Nr 103730 O - ulicy Dobisa, od ulicy Bolesława Leśmiana od km 0+000,00 do km 0+292,11 w Opolu
28 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.111.2024.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na OSM Przyszłość w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 12 szt. drzew na nieruchomości przy ul. Chabrów 101-141 28 marca 2024, OŚR.6131.175.2024.BŻD28 marca 2024, OŚR.6131.179.2024.BŻD20 marca 2024, Obwieszczenie UAB.6740.45.2024.JaK o wydaniu zmiany decyzji nr 82/24 obejmującą budowa stadionu miejskiego w Opolu z parkingami i infrastrukturą teczniczną przy ul. Technologicznej 25 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.89.2024.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 drzew przy ul. Chabrów 145-197, na działce nr 543/18 obręb Zakrzów 25 marca 2024, Obwieszczenie PM Opola nr UAB.6730.2.2024.JJS w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z budową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Stepowej i Podleśnej w Czarnowąsach.22 marca 2024, Obwieszczenie o zebraniu niezbędnych materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek biurowy przy ul. Dolnośląskiej 31, dz. nr 15/66, k.m. 46, obręb Opole22 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.39.2024.MKA w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania dot. nałozenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastepczego 21 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa21 marca 2024, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski IV" w Opolu21 marca 2024, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia planu ogólnego Opola19 marca 2024, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew20 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu na usunięcie drzew i uzależnieniu zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, w części dotyczącej zmiany miejsca nasadzeń na działce nr 1317/45 obręb Gosławice. 20 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa i krzewów19 marca 2024, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji pn. budowa jednostki kogeneracyjnej zasilanej biogazem wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Podmiejskiej18 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 448/5, 448/12, 449, 453, obręb Krzanowice w rejonie ul. Łukowej w Opolu13 marca 2024, Informacja OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW: o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków - ul. Budowlanych 9 i 9a w Opolu13 marca 2024, Informacja OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW: o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków - ul. Kępska 8 w Opolu14 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych13 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zmieniającej zezwolenie na usunięcie drzew13 marca 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebraniu materiału dowodowego w sprawie usuniecia 2 szt. drzew z terenu przy ul. Luboszyckiej 10-12c w Opolu11 marca 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.54.2024.MKA o możlwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Pużaka 22 Archiwum
01 marca 2024, UAB.6740.581.2023.JP OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Górna
Archiwum
08 marca 2024, UAB.6740.77.2024.SW OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, boczna ul. Wrocławskiej
08 marca 2024, Obwieszczenie PM Opola o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę na terenie części działki nr 111, obręb SŁAWICE, ul. Opolska w Opolu.04 marca 2024, Obwieszczenie PM Opola nr UAB.6730.2.2024.JJS dot. postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: Budowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z budową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Stepowej i Podleśnej w Czarnowąsach.