Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 marca 2024, Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac w ramach zadania pn. "Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego - reNOWAcja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)28 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 28 marca 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 28 marca 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego27 marca 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.24.2021.AIS o przesunięciu terminu załatwienia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie przez Gminę Opole prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 11/8 a.m. 35 obręb Szczepanowice (dot. decyzji ZRID nr 1/21) 26 marca 2024, Wykazy nieruchomości zabudowanych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 25 marca 2024, Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu22 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 22 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 22 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie 21 marca 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 21 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 19 marca 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola19 marca 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola19 marca 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola 19 marca 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola13 marca 2024, Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu"12 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 11 marca 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 11 marca 2024, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu07 marca 2024, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu07 marca 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 01 marca 2024, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do darowizny na rzecz Województwa Opolskiego - działka nr 2490 o. Nowa Wieś Królewska w udziale 1/2 części z przeznaczeniem na pas drogi wojewódzkiej (DW423) - ul. Marka z Jemielnicy