Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję26 września 2023, OŚR.6150.4.2023.BŻD plan polowań KŁ. 1 Hubertus22 września 2023, Obwieszczenie o przekazaniu sprawy nr UAB.6730.263.2022.AZ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego22 września 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.36.2023.AD dot. ustalenia celu publicznego dla budowy radiokomunikacyjnej nr BT21030 Opole Chmielowice wraz z wieżą stalową, systemem anten, kontenerem oraz wewnętrzną linią zasilającą, dz. nr 625/114, k.m. 1, obr. Chmielowice przy ul. Centralnej w Opolu20 września 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu oględzin drzewa przy ul. Srebrnej 23-25-27-2920 września 2023, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania nr UAB.6730.146.2023.AD w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 9MW wraz z infrastrukturą tehniczną 20 września 2023, Obwieszczenie o przekazaniu sprawy nr UAB.6730.249.2022.AZ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego20 września 2023, Obwieszczenie o przekazaniu sprawy nr UAB.6730.127.2022.AZ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego18 września 2023, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa parkingu z nasadzeniem krzew/krzewów - Dzielnica III08 września 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew13 września 2023, Obwieszczenie o zawiadomieni9u o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji u.l.i.c.p.: budowa sieci wodociągowej w ul. Grota Roweckiego, dz. nr 1380, 1374, 1376, 1378, 1375, 1381, 1379, 1377, 1372, obręb Gosławice.05 września 2023, 6740.339.2023.WK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo – rowerowej w Opolu12 września 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice Va” w Opolu12 września 2023, Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Opolu11 września 2023, obwieszczenie PMO o o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. 1 Maja 52-5611 września 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.297.2023.MKA w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Chabrów 145-197 04 września 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej