Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.334.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów elektronicznych za pomocą aplikacji do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki świadczenia dystrybucji i sprzedaży biletów są jednakowe dla wszystkich podmiotów, a jedynym kryterium zawarcia umowy jest spełnienie minimalnych wymagań poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które będzie podlegać weryfikacji. Każdy zainteresowany podmiot spełniający przedmiotowe wymagania może w dowolnej chwili wyrazić wolę współpracy.

Upust liczony od ceny brutto biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, ustalono w następującej wysokości:

  • 2,00% wartości brutto sprzedanych biletów jednorazowych,
  • 1,00% wartości brutto sprzedanych biletów okresowych.

Podmioty zainteresowane sprzedażą w imieniu Miasta Opola biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać oświadczenia w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, VI piętro, pok. nr 612 w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je listownie na adres: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Oświadczenie dotyczy spełnienia minimalnych wymagań jakie stawiane są operatorom systemu oraz aplikacjom mobilnym do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowiących załącznik do ww. zarządzenia) i może zostać złożone na załączonym wzorze.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych, a następnie ustali szczegółowe warunki oraz termin zawarcia umowy o sprzedaży biletów. Weryfikacja będzie prowadzona również przez służby przewoźnika (MZK Sp. z o.o.). Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy na maksymalnie 48 miesięcy, z możliwością jej wypowiedzenia przez obie strony.

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opolem.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 61 097.

Szczegółowe zasady warunków sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.334.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 maja 2024 r. dostępnym pod adresem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/22548/Zarz%C4%85dzenie-OR-I_0050_334_2024

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1573
Podmiot udostępniający: Transportu i Zarządzania Ruchem
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów - aplikacje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Błaszczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Błaszczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2024 14:51:00
Data udostępnienia informacji: 10.06.2024 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2024 14:57:33
Rejestr zmian