Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.683.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 02 października 2023 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów elektronicznych za pomocą aplikacji do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki świadczenia dystrybucji i sprzedaży biletów są jednakowe dla wszystkich podmiotów, a jedynym kryterium zawarcia umowy jest spełnienie minimalnych wymagań poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które będzie podlegać weryfikacji. Każdy zainteresowany podmiot spełniający przedmiotowe wymagania może w dowolnej chwili wyrazić wolę współpracy.

Upust liczony od ceny brutto biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, ustalono w następującej wysokości:

  • 4,00% wartości brutto sprzedanych biletów jednorazowych,
  • 2,00% wartości brutto sprzedanych biletów okresowych.

Podmioty zainteresowane sprzedażą w imieniu Miasta Opola biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać oświadczenia w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, VI piętro, pok. nr 612 w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je listownie na adres: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Oświadczenie dotyczy spełnienia minimalnych wymagań jakie stawiane są operatorom systemu oraz aplikacjom mobilnym do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowiących załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) i może zostać złożone na załączonym wzorze.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych, a następnie ustali szczegółowe warunki oraz termin zawarcia umowy o sprzedaży biletów. Weryfikacja będzie prowadzona również przez służby przewoźnika (MZK Sp. z o.o.). Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r., z możliwością jej kontynuacji pod warunkiem zawarcia przez Miasto Opole oraz MZK Sp. z o. o. nowej umowy umożliwiającej realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r.).

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opolem.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 61 097.

Szczegółowe zasady warunków sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.683.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 02 października 2023 r. dostępnym pod adresem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/20671/Zarz%C4%85dzenie-OR-I_0050_683_2023

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1329
Podmiot udostępniający: Transportu i Zarządzania Ruchem
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów - aplikacje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Błaszczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Błaszczyk
Data wytworzenia informacji: 10.10.2023 11:15:00
Data udostępnienia informacji: 10.10.2023 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2023 11:13:57
Rejestr zmian