Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy (art. 30a ustawy Prawo budowlane):

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
 • instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.
Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Lokalizacja inwestycjiInformacja o wniesieniu sprzeciwu [data] Informacja o braku wniesienia sprzeciwu [stanowisko/data]
UAB.6743.1.2.2022.JaK04.01.2022Rafał Maderaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Katowicka, dz. nr 32, 53, obręb Opole 18.01.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.3.2022.MiP10.01.2022Piotr i Ewa Gawolbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Morysa 9, dz. nr 100 k.m. 33, obręb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 10.02.2022 r.
UAB.6743.1.4.2022.JaK10.01.2022PSG Sp. z o.o.przebudowa sieci gazu n/c 225PE, 160 PE, 110PE do 10k Paul. 1-go Maja, dz. nr 1, 8/8, 8/7, 7, 61/3, 61/4, 74, k.m. 54, 104, k.m. 47, obręb Opole 18.01.2022 r. - brak sprzeciw
UAB.6743.1.6.2022.KB11.01.2022Błaszczyk Iwonawewnętrzna instalacja gazudz. nr 13/4 km. 80 obręb NWK 

17.01.2022

zaświadczenie

UAB.6743.1.7.2022.JaK11.01.2022Jolanta Pawalecbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalny wielorodzinnydz. nr 30/13, k.m. 41, obręb Opole 11.01.2022 r. - brak
UAB.6743.1.8.2022.KB12.01.2022PSG sp. z o.o.budowa sieci gazudz. nr 786, 748 obręb Grotowice 18.01.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.10.2022.AG14.01.2022Dywan A.budowa zewnętrznej instalacji i wewnętrznej gazudz. nr 47/4 k.m. 6 obręb Groszowice 01.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.11.2022.MB17.01.2022 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w rejonie  ul. Spychalskiego w Opolu

dz. nr 105/6, 97/13, 97/11, 97/12, 108/7, 97/7, k.m. 41, obręb Opole 20.01.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.12.2022.MB17.01.2022Kurkowska Martabudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 761/65, k.m. 1, obręb Brzezie 21.01.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.13.2022.KB18.01.2022PSG Sp. z o.o.budowa przyłącza gazu śr/c 63PE do zakładu usługowego ZOOdz. nr 2506, 2508, 2513, 74, 26, 25, 27, 83 obręb Nowa Wieś Królewska 26.01.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.14.2022.MB19.01.2022Juranek Damianbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 645/6, 645/9, k.m. 11, obręb Gosławice 07.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.18.2022.JaK25.01.2022Kamil Pyclikbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymdz. nr 112/29, k.m. 47, obręb Opole 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.20.2022.AG27.01.2022Cembrowski Adambudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 78 km. 20 obręb Opole 04.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.21.2022.AG31.01.2022Regiec Marianna, Stanisławprzebudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 111 km. 5 obręb Kolonia Gosławicka 14.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.22.2022.AG01.02.2022Janczura Marcinbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoobręb Groszowice, a.m. 8 dz. nr 15/3 14.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.23.2022.KB01.02.2022Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Teligi w Opoludz. nr 733, 626/1, 626/3, obręb Malina 10.02.2022 -brak sprzeciwu
UAB.6743.1.24.2022.MB07.02.2022PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa przy ul. Wrocławskiej Opole,obręb Wrzoski a.m. 4 dz. 464/173, 462/173, a.m. 2 dz. nr 444/153 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.25.2022.MiP07.02.2022Krzysztof Pociechabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Kwiatowa 48, dz. nr 2389, obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 25.02.2022 r.
UAB.6743.1.26.2022.WA04.02.2022Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Opoludz. nr 66/1, 58/1, 58/3, 58/4, 26/1 km. 13 obręb Groszowice 14.02.2022-brak sprzeciwu
UAB.6743.1.27.2022.BeP07.02.2022Wolny Sebastianbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazudz. nr 54 k.m. 8 obręb Groszowice 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.28.2022.JaK07.02.2022TAuron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Studziennej w OpoluOpole, obreb Czarnowąsy, a.m. 4 dz. nr 3, 660/11 18.02.2022 -brak sprzeciwu
UAB.6743.1.29.2022.MB07.02.2022

Mondial   Sp. z o.o.

przebudowa węzła sieci elektroenergetycznej z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz budową nowejdz. nr 369/2, 369/3, 369/4, 369/13, k.m. 6, obręb Zakrzów 21.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.30.2022.KB14.02.2022Wspólnota Mieszkaniowabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnymw zabudowie wielorodzinnejobręb Opole, a.m. 74 dz. nr 10/37  22.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.31.2022.JaK14.02.2022Iwona Popczykbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnymul. Kośnego 30/8, dz. nr 15/1, k.m. 48, obręb Opole 03.03.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.32.2022.JP17.02.2022Szczygielska Czesława budowa zewnętrznej i wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymobręb Grudzice, a.m. 9 dz. nr 98/1 brak sprzeciwu - dn.22.02.2022
UAB.6743.1.35.2022.WA18.02.2022Wójcik Justynabudowa wewnętrznej instalacji gazu n/c dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku mieszkalnym wielorodzinnymdz. nr 21/1 a.m. 35 obręb Szczepanowice 

23.02.2022 - brak sprzeciu

UAB.6743.1.17.2022.MGM24.01.2022Duda Mariabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 154 km. 1 obręb Żerkowice 01.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.19.2022.MGM27.01.2022PSG Sp. z o.o.przebudowa sieci gazu n/c 110PE do 10kPadz. nr 73/36, 90, 73/35 km. 20, dz. 96, 81 km. 19 obręb Opole 08.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.34.2022.JaK18.02.2022Chudala Elżbieta i Alfredprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lok. mieszkalnym nr  6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymobręb Opole, k.m. 44 dz. nr 5/1 28.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.37.2022.MiP21.02.2022Ryszard Irzykbudowa instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Szkolna 12, dz. nr 1841/221, k.m. 1, obręb Winów zaświadczenie z dnia 09.03.2022 r.
UAB.6743.1.38.2022.JaK23.02.2022Grzegorz Dytkobudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Reymonta 35/3, dz. nr 9/35, k.m. 53, obręb Opole 03.03.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.40.2022.MiP24.02.2022Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.przebudowa wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni w budynku Hotelu Pielęgniarekul. Szczeszyńskiego 22, dz. nr 2449, obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.41.2022.WK02.03.2022Wiśniewski Sylwesterbudowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 1663 k.m. obręb NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA zaświadczenie z dnia 15.03.2022 r.
UAB.6743.1.42.2022.JP02.03.2022PSG Sp.  z o.o.budowa sieci gazu do 10kPaul.Wróblewskiego, Biasa, Prószkowska, dz.nr:30/4, 40/1 2, 41 k.m. 36 , dz nr 22/11 k.m. 39  obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r.
UAB.6743.1.43.2022.WA03.03.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięcia 0.4kV do zasilania stacji gazowej CNGdz. nr: 807, 806/1, 838, 839, 836 i 835 obr. Grotowice 09..03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.44.2022.WA04.03.2022Aneta Tworuszkabudowa wewn. i zewn. instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu nr 2 w bud.mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 254 km. 8 obr. Kolonia Gosławicka 09..03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.45.2022.MiP04.03.2022Edward i Dorota Leluszkorozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Domańskiego 49, dz. nr 91 k.m. 26, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 17.03.2022 r.
UAB.6743.1.46.2022.MGM04.03.2022Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opoluwykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymdz. nr 33/7 km. 42 obręb Opole 08.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.47.2022.MGM04.03.2022Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opoluwykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymdz. nr 79/6 km. 42 obręb Opole 08.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.48.2022.MB07.03.2022Wiesław Szusterbudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 16, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś 09.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.49.2022.KB07.03.2022Kupisz Krzysztofbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnymdz. nr 38/1 k.m. 18 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.50.2022.SC07.03.2022Jerzy Koźlikbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznego odcinka gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Suchoborska 2a, dz. nr 476/1 k.m. 6, obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.51.2022.JP07.03.2022Rafał Bryśprzebudowa budynkuul. Domańskiego 56, dz. nr 217 k.m. 28, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r.
UAB.6743.1.52.2022.JP10.03.2022Czerska Zdzisławabudowa budynku jednorodzinnegona działce 1755/203 k.m. 2 obręb CzarnowąsyDecyzja - sprzeciw i nakładam obowiązek z dnia 22.03.2022 
UAB.6743.1.53.2022.KB15.03.2022Ireneusz Machbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazudz. nr 22/3 k.m. 11 obręb Groszowice w Opolu ul. Oświęcimska 22decyzja - sprzeciw - 22.04.2022 
UAB.6743.1.54.2022.MB16.03.2022Andrzej Niskiprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Kośnego 29a/2

dz. nr 50/10, k.m. 45, obręb Opole

 23.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.55.2022.MK18.03.2022Technobud Spółka Jawna B.Bazelak, B.FederRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Irydowejdz. nr 748 obręb 0057 Grotowice zaświadczenie z dnia 14.04.2022 r.
UAB.6743.1.56.2022.JP18.03.2022Ewa Wojnarowiczprzebudowa poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym166101_1.0103.AR_19.82/1 w/w zamierzenie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę dn.08.04.2022
UAB.6743.1.57.2022.MiP21.03.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazu śr/c 90PE do 0,5MPaul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dz. nr 1471/5, 653/5 k.m. 1, obręb Grudzice zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.58.2022.MiP21.03.2022Magis House Sp. z o.o. Sp. k.budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPaul. B. Biegasa, dz. nr 59/2, 59/3 k.m. 10, obręb Grudzice zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.59.2022.KB22.03.2022PSG Sp z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa

ul. Powszechna, dz. nr 55, 54/2, 58/1, 58/3, 26/2 km. 13 obręb Groszowice

 04.04.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.60.2022.JP23.03.2022Alicja Kaczorowska-Zającmontaż wewnętrznej instalacji gazuUl. Podborna 9, dz. nr 86 k.m. 12 obręb Groszowice Zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.61.2022.WA23.03.2022Zakład Komunalny Sp.z o.o.Budowa sieci i przyłączy kanalizacji wod-kanOpole ul. Technologiczna 20/8, 20/18, 20/23, 20/22, 20/24, 20/30, 20/27, 20/20, 20/31, 20/35 km 61
12/28, 14/3, 7/5, 6/20, 9/44, 9/45, 8/5, 8/6, 7/6 km. 62
111/1, 111/2 km, 7 obr. Półwieś
  
UAB.6743.1.62.2022.MiP22.03.2022Krzysztof Barcikowskibudowa zewnętrznej instalacji gazu PE40 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul.Dunikowskiego, dz. nr 17/10 k.m. 16, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 07.04.2022 r.
UAB.6743.1.63.2022.JP25.03.2022Joanna i Karol MikulscyBudowa wewnętrznej instalacji gazu ul. Oświęcimska 168dz. nr 439 obręb GROTOWICE zaświadczenie z dnia 29.03.2022 r.
UAB.6743.1.66.2022.WA28.03.2022Wellma Investment Sp.z.o.o. sp.k.budowa osiedlowej kanalizacji deszczowejdz. nr 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 593/3 km. 11 GosławiceDecyzja - sprzeciw  z dnia 19.05.2022 
UAB.6743.1.67.2022.BeP29.03.2022Anna Chociajinstalacja wewnetrzna gazu32/39 obręb Opole  
UAB.6743.1.69.2022.MGM30.03.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej o średnicy 63PE do 0,5MPaul. Podborna, dz. nr 177/1 km. 18 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r.
UAB.6743.1.70.2022.JaK30.03.2022Piotr Pierzgarozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami

Opole, ul. Studzienna,

dz. nr 3, 519/11, 520/11, 522/11, 523/11, 660/11, 661/11, 662/11, 663/11, k.m. 4 obręb Czarnowąsy

 zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r.
UAB.6743.1.71.2022.WA30.03.2022Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

166101_1.0073.ar_3.288,
166101_1.0073.ar_3.88/13, 166101_1.0073.ar_3.88/25, 166101_1.0073.ar_3.87/25,
166101_1.0073.ar_3.88/24, 166101_1.0073.ar_3.88/23, 166101_1.0073.ar_3.87/22, 
166101_1.0073.ar_3.88/22, 
166101_1.0073.ar_3.88/21

 zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r.
UAB.6743.1.73.2022.SC04.04.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej n/c 110PE do 10kPa

ul. Korneckiego, dz. nr 883/1, 857/4, 857/3, 857/2 k.m. 14, obręb Zakrzów

 zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r.
UAB.6743.1.74.2022.JP11.04.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5MPaul. Żerkowicka, Sielska, dz. nr 93 i 9 k.m. 14 obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r.
UAB.6743.1.72.2022.BeP04.04.2022Weselska czesława i AndrzejPrzebudowa wewnetrznej instalacji gazupl. Oleandrow 30 , dz.nr 73/27 k.m.20 obreb Opole zaświadczenie z dnia 25.04.2022
UAB.6743.1.75.2022.MB04.04.2022Rudolf Słotabudowa instalacji wewnetrznej gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Plac Oleandrów 19, dz. nr 27/1, k.m. 20 14.04.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.76.2022.BeP07.04.2022PSG Sp z o.o.budowa sieci gazu n/c 110PE do 10 kPaul. marii skłodowskiej, dz nr 144 k.m.33 obreb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 28.04.2022r.
UAB.6743.1.78.2022.MK8.04.2022Sabina Poliwodarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Leśna 2, dz. nr 529, 528/2, k.m. 6 obręb 0073 Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r.
UAB.6743.1.79.2022.BeP13.04.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej nn )0,4kVul. Bierkowicka  dz.nr 1123/116 k.m.9, 1224/35,1223/35, 1124/116, 203/35 k.m.10 zaświadczenie z dbia 28.04.2022r.
UAB.6743.1.80.2022.MGM15.04.2022Aneta Dzięciołowskarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Wyzwolenia 5, dz. nr 802 obręb 0098 Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.81.2022.MiP15.04.2022Teodora Mroszczakprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. Mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" 3 zaświadczenie z dnia 28.04.2022 r.
UAB.6743.1.82.2022.JP15.04.2022Anna i Piotr Rzepaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kośnego 19/3, dz. nr 50/3 k.m. 45 obręb Opole zaświadczenie z dnia 24.04.2022 r.
UAB.6743.1.83.2022.KB19.04.2022Wspólnota mieszkaniowaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowegodz. nr 21/19 km. 44 obręb Opole ul. Książąt Opolskich 18 21.04.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.85.2022.JP20.04.2022Lila i Kazimierz Krokoszyńscyprebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnymul. Warszawska 9, dz.nr 123 k.m. 56 obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.86.2022.SC20.04.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięciaul. Marty, dz. nr 1321/10, 1321/3 k.m. 13 obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.87.2022.SC25.04.2022Hein Helgarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Małgorzaty 7, dz. nr 310/2, 311 obręb Malina zaświadczenie z dnia 28.04.2022 r.
UAB.6743.1.88.2022.MiP25.04.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiebudowa sieci gazowej ś/c 90PE do 0,5 MPaul. Rejtana, dz. nr 11/94, 11/93, 11/123 k.m. 74, obręb Opole zaświadczenie z dnia 29.04.2022 r.
UAB.6743.1.89.2022.MiP26.04.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa oraz 9 szt. przyłączy gazowychul. Wrocławska, dz. nr: 17/22, 18/4, 17/24, 17/23, 18/3, 17/17, 17/18, 17/16 k.m. 61 i 1/30, 1/15, 1/10, 2/3, 2/4 k.m. 7, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 06.05.2022 r.
UAB.6743.1.90.2022.SC27.04.2022Pyclik Kamilbudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 90/1 km. 47 obręb Opole 09.05.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.91.2022.MiP27.04.2022PROSALES Agnieszka Kuśmirskarozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączamiul. Studzienna, dz. nr 3, 642/9,629/9, 630/9 k.m. 4, obręb Czarnowąsy zaświadczenie z dnia 17.05.2022 r.
UAB.6743.1.92.2022.MiP29.04.2022Kornelia Suchanekbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Przepiórki 5, dz. nr 17/2 k.m. 8, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 11.05.2022 r.
UAB.6743.1.93.2022.SC29.04.2022Matejka Joachimprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Dubois 14/3, dz. nr 32/55 km. 53 obręb Opole 17.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.94.2022.MB29.04.2022Barbara Korzanowskabudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Opolska 12a, dz. nr 855/123, k.m. 4, obręb Sławice 04.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.97.2022.JP29.04.2022Monika Wójcikmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Opolska 12b, dz. nr 859/123 k.m. 4 obręb Sławice zaświadczenie z dnia 09.05.2022 r.
UAB.6743.1.98.2022.JaK29.04.2022Jan Wieczorekbudowa 2 instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowegop w zabudowie bliźniaczejul. Opolska 12c, dz. nr 855/123, k.m. 4, obręb Sławice 06.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB>6743.1.99.2022.JP04.05.2022Agata Dembińskamontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Morysa 16, dz. nr 68 k.m. 33 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 09.05.2022 r.
UAB.6743.1.95.2022.WA29.04.2022Ewa Kochbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Oleandrów 45, dz. nr 73/16 km. 20 obręb Opole Zaświadczenie z dnia 06.05.2022 r.
UAB.6743.1.100.2022.SS04.05.2022Katarzyna i Marcin KamińscyRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnychul. Żniwna, dz nr 65/1, 65/8, 99/1, 100/31 k.m. 36 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 16.05.2022 r.
UAB.6743.1.102.2022.SC06.05.2022Maria Matysekbudowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Głowackiego 23, dz. nr 559 k.m. 13, obręb Zakrzów zaświadczenie z dnia 11.05.2022 r.
UAB.6743.1.103.2022.SS06.05.2022Dorota i Mariusz WiśniewscyBudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Czarnowąska 4, dz. nr 740 obręb Wróblin zaświadczenie z dnia 19.05.2022 r.
UAB.6743.1.104.2022.MK9.05.2022Tomasz Sledzionabudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokaluu. Orląt Lwowskich 51/5 dz. nr 7/1 k.m.47 obręb Opole zaświadczenie z dnia 11.05.2022
UAB.6743.1.105.2022.JaK09.05.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięciaAleja Przyjaźni, dz nr 2801, 2794, 2795, 2813, 2807, 2808, 2811, 2810, 2784, obręb Nowa Wieś Królewska 19.05.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.106.2022.MB09.05.2022Irena Brudzińska, Stanisław Brudzińskabudowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Przyrzeczna 5, dz. nr 606/102, k.m. 1, obręb Chmielowice 11.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.107.2022.JP09.05.2022Cementownia "Odra" S.A.budowa zewnętrznej instalacji gazuul. Budowlanych 9, dz. nr 12/12 k.m. 23 obręb Opole Zaświadczenie z dnia 24.05.2022 r.
UAB.6743.1.108.2022.KB10.05.2022Duda-Bezara Zofiabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazuul. Modrzejewska 1 obręb Grudzice, dz. nr 78/1 k.m. 10 19.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.109.2022.SC10.05.2022Kampa Tomaszbudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu mieszkalnego 4dz. nr 149/13 k.m. 20 obręb Opole ul. Podhalańska 17 23.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.110.2022.MGM16.05.2022Bartłomiej Jabłońskibudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowegodz. 22/2, 22/3 km. 20 obręb 0103 Opole 17.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.111.2022.SS10.05.2022Polska Spółka Gazownictwabudowa sieci gazowej s/cul. Wawrzyńca Świerzego dz. nr 45, 70 k.m. 6 oraz dz. nr 125 k.m. 7 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 16.05.2022 r.
UAB.6743.1.112.2022.WA10.05.2022Tomasz ŻurawskiPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazudz.98/10 km.44 obręb 0103 Opole brak sprzeciwu, zaświadczenie z 17.05.2022
UAB.6743.1.113.2022.KB13.05.2022Pawleta Rudolfbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnieniadz.nr 348 k.m. 1 obręb Krzanowice ul. Krzanowicka 107 19.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.114.2022.MK16.05.2022PSG Sp.z o.o.budowa sieci gazu n/c ul. Raciborskadz. nr 1058 k.m. 15 obręb 0118 Zakrzów zaświadczenie z 17.05.2022
UAB.6743.1.115.2022.MK17.05.2022Robert Blachbudowa budynku mieszkalnego ul.Azaliowadz. nr 1683/248 k.m. 1 obręb Winów
decyzja sprzeciw z 23.06.2022
 
UAB.6743.1.116.2022.KB17.05.2022Energetyka Cieplna Opolszczyzny SAbudowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnychdz. nr 6/5, 6/14 k.m. 39 obręb Szczepanowice zaświadczenie-30.05.2022
UAB.7643.1.117.2022.SS18.05.2022Kinga Miziołek-Łudczak i Krzysztof ŁudczakBudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnymul. Przyrzeczna  2/2 dz. nr 648/102 k.m. 1 obręb Chmielowice Zaświadczenie z dnia 31.05.2022 r.
UAB.6743.1.119.2022.MK23.05.2022Robert Piechotabudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym ul. Nałkowskiej 10/4dz. nr 1867 obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie 25.05.2022
UAB.6743.1.120.2022.MB25.05.2022Grzegorz Kasicaprzebudowa - montaż okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. prof.Golachowskiego 20a, dz. nr 709/66, k.m. 9, obręb Bierkowice 25.05.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.121.2022.MK25.05.2022Politechnika Opolskabudowa instalacji gazuul. Mikołajczyka 5 na dz. nr 76/3 k.m. 17decyzja sprzeciw 4.07.2022 
UAB.6743.1.122.2022.KB25.05.2022Kansy Rafałrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 97/1 k.m. 36 obręb Szczepanowice zaświadczenie - 30.05.2022
UAB.6743.1.123.2022.KB30.05.2022Małgorzata Loch-Wawszczakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 856 k.m. 57 obręb Grotowice  
UAB.6743.1.124.2022.WA01.06.2022Tauron Dystrybucja S.A.Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kVdz. nr 493/3 km. 2 obręb Brzezie zaświadczenie 06.06.2022 r.
UAB.6743.1.125.2022.JP02.06.2022Ewa i Józef Makowscyprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu,ul. 11 Listopada 2/12, dz. nr 26/1 k.m. 51 obręb Opole zaświadczenie 09.06.2022 r.
UAB.6743.1.126.2022.JP02.06.2022Urszula Pielewskamontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Stokrotek 5, dz. nr 12/1 k.m. 17 obręb Opole zaświadczenie 17.06.2022 r.
UAB.6743.1.127.2022.KB06.06.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Budowa sieci śr/c 63PE do 0,5MPadz. nr 179, 1264/21, 1274/21, 1354/21 k.m. 4 obręb Chmielowice  
UAB.6743.1.128.2022.JP06.06.2022Cerpol A.Buba spóła Komandytowabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym i hali magazynowejUl.Światowida 1A, dz nr 268/6 k.m. 56 obręb Opole Zaświadczenie 08.06.2022 r.
UAB.6743.1.129.2022.MGM06.06.2022Elżbieta Hołodnikprzebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymPl. Róż 7, dz. nr 89 km. 20 obręb Opole zaświadczenie 13.06.2022 r.
UAB.6743.1.130.2022.SS06.06.2022Arkadiusz i Ewelina GwóźdźPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Krakowska 4-6/3, dz. nr 105/8 k.m. 44 obręb Opole zaświadczenie z dnia 21.06.2022 r.
UAB.6743.1.131.2022.JP07.06.2022Marek Stelmachmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Górna 15, dz. nr 350/2 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie 17.06.2022 r.
UAB.6743.1.132.2022.SC09.06.2022Jasik Rajnardbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 780/61 k.m. 4 obręb Chmielowice zaświadczenie - 09.06.2022
UAB.6743.1.133.2022.SS07.06.2022Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellonów 87budowa wewnętrznej instalacji gazuUl. Jagiellonów 87, dz. nr 4 k.m. 72 obręb Nowa Wieś Królewska Wycofane - 10.06.2022 r.
UAB.6743.1.134.2022.JaK07.06.2022Sowada Łukaszprzebudoowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Przerwy - Tetmajera 7A,

dz. 523/18, k.m. 1, obręb Grudzice

 20.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.136.2022.JP10.06.2022Henryk Kurpierzmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Leśmiana 2, dz. nr 758/22 k.m. 1 obręb Grudzice Zaświadczenie 20.06.2022 r.
UAB.6743.1.137.2022.MGM13.06.2022PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiebudowa sieci gazu średniego ciśnienia DN63 PEdz. 312/87 km. 2 obręb Chmielowice wycofano zgłoszenie 21.06.2022 r.
UAB.6743.1.138.2022.MB13.06.2022Grzegorz Kasicaprzebudowa - montaż okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. prof.Golachowskiego 20a, dz. nr 709/66, k.m. 9, obręb Bierkowice 22.06.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.139.2022.SS13.06.2022Wspólnota Mieszkaniowa Kośnego 27Przebudowa wewnętrznej instalacji gazuUl. Kośneo 27, dz. nr 50/7 k.m. 45 obręb Opole Zaświadczenie 15.06.2022 r.
UAB.6743.1.140.2022.JP14.06.2022Arkadiusz Kurekmontaż wewnętrznej instalacji gazuUl. Jeleniogórska 10, dz.nr 196 k.m. 56 obręb Opole Zaświadczenie 20.06.2022 r.
UAB.6743.1.141.2022.KB14.06.2022Joanna Gąsieniecprzebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wykucia otworu okiennegoul. Olimpijska 9 w Opolu, dz. nr 225 obręb Malina 

zaświadczenie

30.06.2022

UAB.6743.1.142.2022.KB17.06.2022Bernat Różabudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kredytowa 3, dz. nr 42 k.m. 10 obręb Grotowice zaświadczenie 21.06.2022
UAB.6743.1.143.2022.SC17.06.2022

Marek Jonczyk

budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Wiejska 73a, dz. nr 1000/3  k.m. 16 obręb Gosłąwice zaświadczenie 23.06.2022
UAB.6743.1.144.2022.JaK20.06.2022Agnieszka Bednarskabudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednoorodzinnegoul. Bażantowa, dz.126/1, k.m. 7, obręb Groszowice 27.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.145.2022.SC20.06.2022Andrzej Kowalczyk i Ludmiła Kowalskabudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Oleandrów 42 w Opolu, dz. nr 73/19 k.m. 20 zaswiadczenie - 24.06.2022
UAB.6743.1.146.2022.BeP20.06.2022

Beata i Leszek Kundys

Arkadiusz i Dominik Prochowski

wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu niskiego ciśnienia  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

dz. nr 145/11 k.m.1 obręb Sławice

ul. Strażacka 23 Opole

  
UAB.6743.1.147.2022.KB20.06.2022PSG Sp. z o.obudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 63 pe do 10 kpaul. Górna, dz. nr 90/1, 167 k.m. 3; dz. nr 423, 397 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie - 27.06.2022
UAB.6743.1.148.2022.SS22.06.2022Elżbieta Dworzańskarozbudowa instalacji gazowe w lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Licealna 2, dz. nr 85/3 k.m. 41 obręb Opole zaświadczenie z 20.07.2022
UAB.6743.1.149.2022.BeP22.06.2022Krystian Kondzielabudowa wewnetrznej instalacji gazu  z odcinkiem zewnętrznym do budynku jednorodzinnegoOpole ul. Laurowa 32 zaświadczenie z 24.06.2022r
UAB.6743.1.150.2022.JaK22.06.2022

Beata Seifert,

Jacek Seifert

budowa wew. instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnegoul. Gustawa Morcinka 64   w Opolu, dz. nr 106 27.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.151.2022.JP22.06.2022 r.Maria Machprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorzodzinnymul. Armii Krajowej 16B/7, dz nr 87/1 k.m. 54 obręb Opole Zaświadczenie - 27.06.2022 r.
UAB.6743.1.152.2022.JP23.06.2022 r.Zdzisław Wolakmontaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Leśne Wzgórze 1, dz. nr 1927/197 k.m. 1 obręb Winów Zaświadczenie - 27.06.2022 r.
UAB.6743.1.153.2022.MiP23.06.2022 r.Maria Kampabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Heleny Gozdek 2, dz. nr 35/5 k.m. 17, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 06.07.2022 r.
UAB. 6743.1.154.2022.BeP30.06.2022Agnuieszka Jungowskamontaz wewnętrznej instalacji gazuul. Siewna 7 dz.nr 361/2 k.m.27 obręb Gosławice  
UAB.6743.1.155.2022.SS29.06.2022Jolanta Miśkiwbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Przemysłowa 8/1, dz. nr 27/8 k.m. 55 obręb OPOLE  
UAB.6743.1.156.2022.SC22.06.2022Tauron Dystrybucja S Abudowa sieci kablowej sn dla przyłąćzenia budynku wielorodzinnegoul. 1-go maja dz. nr 1, 17, 40, 85/2, 70/13, 70/9, 103 k.m. 54 obręb Opole zaświadczenie 29.06.2022
UAB.6743.1.157.2022.WA29.06.2022r.Gmina Opolerozbudowa sieci telekomunikacyjnej

Identyfikator dz: 166101_1.0103.AR_74.11/83 166101_1.0103.AR_54.147/1 166101_1.0103.AR_54.134/3 166101_1.0103.AR_54.179 166101_1.0103.AR_54.138/5 166101_1.0103.AR_54.131

Sprzeciw
28.07.2022r.
 
UAB.6743.1.158.2022.JaK01.07.2022r.Elżbieta Pasoń, Cornelia Babiaschbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Zofii Nałkowskiej 3, dz. nr 1877, obręb Nowa Wieś Królewska 06.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.159.2022.SC04.07.2022Molinkiewicz Ewabudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. Plac Oleandrów 36, dz. nr 72/3 k.m. 20 obręb Opole zaświadczenie - 11.07.2022
UAB.6743.1.160.2022.SC04.07.2022Jolanta Dragan, Michał Draganbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Winowska 4a, dz. nr 31 k.m. 19 obręb Wójtowa Wieś zaświadczenie - 12.07.2022
UAB.6743.1.161.2022.BeP04.07.2022r.Lidia i Andrzej Paluchowscyprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu niskiego cisnieniaul.Kazimierza Wielkiego 42/1 w Opolu dz.nr2011 obręb Nowa Wieś Królewska  
UAB.6743.1.162.2022.SS04.07.2022r.Anna i Krzysztof Suchińscymontaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Jaronia 4/17, dz. nr 8/7 k.m. 5 obręb GROSZOWICE decyzja sprzeciw 16.08.2022 r.
UAB.6743.1.163.2022.MiP06.07.2022 r.Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej średniego napięcia 15kVul. Sobótki, dz. nr 1321/1, 121, 1222/105, 1373/1, 1372/1, 1372/2, 1370/2, 1370/3, 127, 451/104, 585/106, 586/106, 1199/129 k.m. 13, obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 06.07.2022 r.
UAB.6743.1.164.2022.JaK06.07.2022r.PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiesieć gazowa śr/c 63PE do 0,5 MPaul. Poliwody, dz. nr 1, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś 26.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.165.2022.BeP06.07.2022r.PSG Sp z o.o. z siedzibą w Tarnowiesieć gazowa n/c ø110PE do 2,5 kPaul. Morysa dz.nr 66 k.m.33 obręb szczepanowice  
UAB.6743.1.167.2022.MiP06.07.2022r.Bernard Kubisrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Narcyzów 3, dz. nr 27/4 k.m. 20, obręb Opole zaświadczenie z dnia 14.07.2022 r.
UAB.6743.1.169.2022.MB11.07.2022r.Waldemar Okosbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. J. Augustyna 7A, dz. nr 73/2, k.m. 8, obręb Groszowice 14.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.170.2022.MB11.07.2022r.Irena Orlickabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Przybyszewskiego 11, dz. nr 123/3, k.m. 8, obręb Grudzice 14.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.172.2022.MiP11.07.2022r.Krzysztof Stefanprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Tulipanów 27, dz. nr 11 k.m. 20, obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.07.2022 r.
UAB.6743.1.173.2022.MK11.07.2022Wodgaz Sp. Jbudowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnychboczna ul. "kory" Olgi Sipowicz, dz. nr 52/9, 52/24 k.m. 7 obręb Półwieś 22.07.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.174.2022.MiP11.07.2022r.Krzysztof Trzeciakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Kośnego 30/5, dz. nr 15/1 k.m. 48, obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.07.2022 r.
UAB.6743.1.175.2022.WA13.07.2022Apartamenty Barona Sp. z o.o.Budowa kanalizacji deszczowej wraz zbudową wylotu do rowudz. nr 117 i 4/23 km. 16 oraz 1 i 18 km.15 obręb Wójtowa Wieś 01.08.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.176.2022.JP13.07.2022 r.INDIAN CURRY Jagdev Singh Aulakhrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługfowymul. 1-Maja 28D, dz. nr 70/12 k.m. 54 obręb Opole 20.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.178.2022.KB15.07.2022Terlikowska Beatabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Reymonta 9 w Opolu, dz. nr 26/12 k.m. 48 obręb Opole 

zaświadczenie

19.07.2022

UAB.6743.1.179.2022.JP15.07.2022 r.PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazu do 0,5MPaul. Zygmunyta Starego, dz. nr  1569, 1492, 1584 20.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.181.2022.MiP18.07.2022r.Ewa Karczyńskabudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Oleska 41/8, dz. nr 146/1 k.m. 21, obręb Opole zaświadczenie z dnia 29.07.2022 r.
UAB.6743.1.182.2022.BeP21.07.2022r.Popera Przemysławrozbudowa wewnetrznej instalacji gazuul. Morcinka 60, dz nr 136 k.m.8 obręb Grudzice  
UAB.6743.1.183.2022.JP21.07.2022 r.Warnecki Robertprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kominka 4A/5, dz. nr 76/5 k.m. 42 obręb Opole 25.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.184.2022.MiP21.07.2022 r.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolubudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania rezerwowego obiektu wielolokalowegoul. Wasylewskiego i Barona, dz. nr: 32, 18/3, 17 k.m. 14, 19, 1, 49 k.m. 15; 4/23, 115, 116, 117, 118 k.m. 16; 56 k.m. 5, obręb Wójtowa Wieś oraz dz. nr 182 k.m. 33, obręb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 29.08.2022 r.
UAB.6743.1.185.2022.JaK22.07.2022r.Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania dwóch domów jednorodzinnychul. Sienna, dz. nr. 610/184, 291, 621/293, 626/290, 622/293, k.m. 5, obręb Chmielowice 09.08.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.186.2022.JP25.07.2022 r.Grażyna Sochackamontaż wewnętrznej instalacji mgazu w budynku jednorodzinnymul. Obrońców Pokoju 12, dz. nr 272 k.m. 8 obręb Kolonia Gosławicka Zaświadczenie z dnia 28.07.2022 r.
UAB.6743.1.187.2022.MB25.07.2022r.Marta Hippman - Bzowskaprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnymOpole, ul. Oleandrów 6, dz. nr 67, k.m. 20.obręb Opole 27.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.188.2022.MiP01.08.2022Iwona Majerrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Czereśniowa 2, dz. nr 350 k.m. 6, obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 18.08.2022 r.
UAB.6743.1.189.2022.KB01.08.2022Blaut Mariolabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Oświęcimska 158 Opole, dz. nr 430 obręb Grotowice zaświadczenie z dnia 05.08.2022
UAB.6743.1.190.2022.JP01.08.2022 r.Jerzy Jendromontaż instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Juliusza Kossaka 8, dz. nr 91 k.m. 35 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 04.08.2022 r.
UAB.6743.1.192.2022.JP02.08.2022 r.Andrzej Gizamontaż wewnętyrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Paprotkowa 3A Zaświadczenie z dnia 04.08.2022 r.
UAB.6743.1.193.2022.KB03.08.2022r.Anna i Krzysztof Suchińskibudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. Nikodema Jaronia 4/17, dz. nr 8/7 k.m. 5 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 11.08.2022
UAB.6743.1.194.2022.JP05.08.2022Lucja Kwolekmontaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Adama 28, dz. nr 1341, 1342, 1336/1 obręb Malina Zaświadczenie z dnia 22.08.2022
UAB.6743.1.195.2022.MGM05.08.2022 r.Łukasz Lisońwykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. 1 Maja 50/12 Zaświadczenie z dnia 09.08.2022 r.
UAB.6743.1.196.2022.KB05.08.2022Trybuś Ewarozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. Staromiejska 1 m.5, dz. nr 98/5 k.m.44 obręb Opole zaświadczenie z dnia 11.08.2022
UAB.6743.1.191.2022.BeP29.07.2022Polska Sp. Gazowa Sp. z o.o.buowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PEul. Frankiewicza w Opolu dz.nr 24/1, 32 k.m.10 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 09.08.2022r.
UAB.6743.1.198.2022.MK8.08.2022PSG sp. z o. o.budowa sieci gazowej ul. Wiatraków

ul. Wiatraków dz. nr 589/120 k.m. 1 obręb Żerkowice

 zaświadczenie z dnia 18.08.2022
UAB.6743.1.199.2022.MiP08.08.2022 r.Tomasz i Katarzyna Wawrzyccybudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

ul. Zapłocie, dz. nr 601/2, obręb Gosławice

 zaświadczenie z dnia 22.09.2022 r.
UAB.6743.1.200.2022.MK8.08.2022Kalińscy Invest p. z o.o.budowa 7 budynków w zabudowie szeregowej

ul. Drobiarska

dz. nr 92/27, 88/23 k.m.3 Kolonia Gosławicka

decyzja sprzeciw z dnia 17.08.2022 
UAB.6743.1.201.2022.JP05.09.2022Robert Blachbudowa budynku jednorodzinnego

ul. Azaliowa, dz. nr 1683/248 k.m. 1 obręb Winów

 zaświadczenie z dnia 05.09.2022
UAB.6743.1.202.2022.WA11.08.2022PSG Sp. z o.o.budowa sici gazowej śr. ciśnienia 63PE do 0,5 MPa

166101_1.AR_3.1023/42, 

166101_1.AR_3.1022/42, 

166101_1.AR_3.83

 zaświadczenie z dnia 19.08.2022
UAB.6743.1.203.2022.KB11.08.2022Kania Sebastianprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Biasa 12 w Opolu, dz. nr 24/11 k.m. 37 obręb Szczepanowice

 zaswidczenie-19.08.2022
UAB.6743.1.204.2022.MiP11.08.2022 r.Urszula Hunczabudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Piaskowa 3, dz. nr 73 k.m. 12, obręb Groszowice

 zaświadczenie z dnia 31.08.2022 r.
UAB.6743.1.205.2022.KB12.08.2022Dorota i Henryk Kotulabudowa podziemnej instalacji gazowej oraz instlacji gazowej dla budynku mieszklanego jednorodzinnego

ul. Gołębiej 12 w Opolu, na dz. nr 12 k.m. 8 obręb GROSZOWICE

 zaświadczenie 29.08.2022
UAB.6743.1.206.2022.SS12.08.2022Klaudia i Ernest Baldybudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Strażacka 11, dz. nr 265/39 k.m. 2 obręb SŁAWICE

 zaświadczenie 22.08.2022 r.
UAB.6743.1.216.2022.BeP17.08.2022PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.montaż instalacji gazowej z magazynem na butle z gazami technicznymi w budynku dystrybucji popiołu

 

 zaświadczenie 24.08.2022
UAB.6743.1.208.2022.MGM16.08.2022Monika Łaskawiecbudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Kazimierza Wielkiego 19, dz. nr 2165 obręb Nowa Wieś Królewska

 zaświadczenie z dnia 19.08.2022
UAB.6743.1.209.2022.JP18.08.2022Aleksandra Marcinkówmontaż wewnętrznej instalacji gazu

ul. Kośnego 48/1, dz. nr 24/21 k.m. 47 obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 24.08.2022
UAB.6743.1.212.2022.MiP22.08.2022 r.Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa

ul. Jedwabna, dz. nr 591/102, 762/152 k.m. 1, obręb Chmielowice

 zaświadczenie z dnia 26.09.2022 r.
UAB.6743.1.213.2022.MGM30.08.2022Joanna Szenkbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Południowa 16, dz. nr 50 km. 17 obręb Groszowice

 zaświadczenie z dnia 05.09.2022
UAB.6743.1.215.2022.SW23.08.2022Tauron Dystrybucja S.A.przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV, zabudowa stacji transformatorowej SN/nn, w celu zasilania pompowni przeciwpowodziowej dla polderu Żelazna

dz. nr 90, 91, 92/4, 104 k.m. 2 obręb ZAKRZÓW.

 Zaświadczenie z dnia 20.09.2022
UAB.6743.1.217.2022.MK25.08.2022Rudolf Przybyłabudowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku

ul. Górna 32 45-403 Opole, dz. 38/6 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka

 zaświadczenie z dnia 30.08.2022
UAB.6743.12.220.2022.JaK30.08.2022Sławomir Grzelakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Budowlanych 121, dz. nr 576, obręb Zakrzów

 06.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.221.2022.MK29.08.2022Monika HeisigBudowa instalacji gazowej dla pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Kośnego 4/2 dz. nr 4/3 obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 7.09.2022
UAB.6743.1.222.2022.JaK05.09.2022Paweł Berlikbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Józefa von Eichendorffa 10, dz. nr 353, obręb Nowa Wieś Królewska

 13.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.223.2022.KB30.08.2022Tauron Dystrybucja SAbudowa sieci kablowej nN dla pryłączenia budynków jednorodzinnych w Opolu

dz. nr 14 k.m. 14, dz. nr 49 k.m. 15 obręb Wójtowa Wieś

 zaświadczenie 05.09.2022
UAB.6743.1.224.2022.SW05.09.2022Tauron Dystrybucja SABudowa sieci kablowej przy ul. Daktylowej

dz. nr 805/42, 803/42, 804/42, 274/42, 1022/42, 935/85, 975/64, 815/64, 977/64, 1021/42, 1093/42 k.m. 3 obręb CHMIELOWICE

 Zaświadczenie z dnia 12.09.2022
UAB.6743.1.225.2022.JaK25.08.2022Justyna Czarneckaprzebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w instniejącym budynku jednorodzinnym

ul. Bzów 65, dz. nr 56/1, k.m. 20, obręb Opole

 13.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.226.2022.MB06.09.2022Wojciech Połczanbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednordzinnego

ul. Mehla 16, dz. nr 36, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś

 14.09.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.227.2022.MB07.09.2022Łukasz Wojewodabudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Świerzego 28, dz. nr 47/3, 47/5, k.m. 6, obręb Groszowice

 12.09.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.230.2022.MK12.09.2022Bruno Kochanekbudowa doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Gawędy 51 dz. nr 272 obręb Wróblin

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.231.2022.JaK13.09.2022Karolina i Mateusz Nowakbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Kwiatowa 15, dz. nr 2433, obręb Nowa Wieś Królewska

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.232.2022.MK13.09.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia

ul. Witosa dz. nr 422/4 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.233.2022.MK15.09.2022Aleksandra Poczajewiecrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Bzów 62 dz. nr 44/1 k.m. 20 obręb Opole

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.234.2022.MB22.09.2022Violetta Harc - Framessonprzebudowa wew. instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednborodzinnym

Pl. Oleandrów 7, k.m. 20, dz. nr 69, obręb Opole

 26.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.235.2022.JaK16.09.2022Andrzej Jezierskiprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku mieszkalnego wielorodzinnym

ul. Łokietka 16/2, dz. nr 386, obręb Nowa Wieś Królewska

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.236.2022.JP19.09.2022Krystyna i Norbert Klimasprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu budynku wielorodzinnym

ul. Powstańców Śląskich 17 m 3,4, dz. nr 61 k.m. 58 obręb Opole

 29.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.238.2022.JaK22.09.2022Michał Mandrykowskibudowa wew. instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

ul. 1 Maja 18/1, nr dz. 4, k.m. 54, obręb Opole

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6740.437.2022.WA22.08.2022P4 Sp. z o.o.budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

ul. Kremsera 1A, 166101_1.0059.AR_45.2547/238

  
UAB. 6743.1.243.2022.BeP26.09.2022.Mariusz Bawejbudowa wewnętrznej instalacji gazu  z odcinkiem zewnetrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

276/2 Gosławice

 brak sprzeciwu 29.09.2022

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 436
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
Skrócony opis: Art. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w BIP
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która udostępnia informację: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 14:50:24
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:54:58
Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2022 12:37:35
Rejestr zmian