Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

Plac Wolności 7-8

45-018 Opole


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Waldemar Adamski

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Anna Bednorz


STRUKTURA WYDZIAŁU:

Referat Architektury

Kierownik Referatu: Maciej Przedlacki

nr tel.: 77 45 11 813 / 815 / 889

 

Referat Budownictwa

Kierownik Referatu: Urszula Wichłacz

nr tel.: 77 45 11 817 / 917 / 929/ 394

 

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu:  Dorota Białek

nr tel.: 77 45 11 916

 

W strukturze Wydziału działa Architekt Miejski.


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

  • udostępnianie, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów oraz wypisów i wyrysów z obowiązujących  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola,
  • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji,
  • naliczanie opłaty na rzecz Miasta od wzrostu wartości nieruchomości  tzw. renty planistycznej,
  • opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości, 
  • koordynowanie działań w zakresie planowania przestrzennego oraz w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
  • opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie Miasta obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków, budowli (kolorystyki budynków i budowli),
  • prowadzenie spraw w związku z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Informacje komórek organizacyjnych https://bip.um.opole.pl/umo,25_206

Ochrona krajobrazu https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_241

Uchwała reklamowa Opola https://www.opole.pl/reklama


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4367
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:45:49
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 15:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2023 15:06:46
Rejestr zmian