Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

Plac Wolności 7-8

45-018 Opole

III piętro

tel. 77 45 11 812


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Waldemar Adamski

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Anna Bednorz


STRUKTURA WYDZIAŁU:

Referat Architektury

Kierownik Referatu: Maciej Przedlacki

nr tel.: 77 45 11 813 / 815 / 889

 

Referat Budownictwa

Kierownik Referatu: Urszula Wichłacz

nr tel.: 77 45 11 917 / 817 / 849/ 837

           77 54-11-394

 

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu:  Dorota Białek

nr tel.: 77 45 11 916

 

 


Zakres zadań Wydziału obejmuje zadania własne gminy oraz zadania miasta na prawach powiatu.

 

Zadania własne gminy tj. określone w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykonywanie zadań z zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji - w szczególności:

 • wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • opinie do podziałów geodezyjnych.

Wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego w gminie - w szczególności:

 • zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (lub ze Studium);
 • informacja czy działka znajduje się w obszarze rewitalizacji;
 • ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmianą) na wniosek lub z urzędu;
 • opinie dot. sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • prowadzenie spraw w związku z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu.

 

Zadania miasta na prawach powiatu tj.

Wykonywanie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej określonych przepisami prawa budowlanego w szczególności:

 • pozwolenie na budowę;
 • zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do rozbiórki;
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
 • wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu;
 • pozwolenie na budowę drogi publicznej;
 • wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi;
 • wydanie dziennika budowy.

 


ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Informacje komórek organizacyjnych: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Ochrona krajobrazu https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_241

Uchwała reklamowa Opola https://www.opole.pl/reklama


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12984
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:45:49
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 15:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2024 11:25:10
Rejestr zmian