Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w roku 2022

 

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 10 marca 2022 roku o godzinie 17.00

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego,
w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30,
w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1 A, 45-015 Opole.

 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Magdalena Ciszewska tel. 77 44 61 572.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

                                                                  WYNIKI

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Wnioskowana dotacja

(w zł)

Średnia ocena

   / 52

Propozycja komisji

(w zł)

1.

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem

XXI Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

47 750,00

45.25

47 750,00

2.

Fundacja "Trampolina"

Warsztaty "Spektrum Życia"

1 600,00

44.75

1 600,00

3.

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Spędzamy wspólnie czas

12 000,00

43.25

10 650,00

4.

Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Pierwsza pomoc ratuje życie

2 700,00

31.50

brak środków

5.

Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Kino bez barier

18 500,00

27.25

brak środków

6.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Neurologii

Silni psychicznie - silni życiowo!

15  400,00

26.75

brak środków

 

 

Oferty, które uzyskały mniej niż 50% możliwych punktów, (czyli do 26 z 52 możliwych) i nie kwalifikują się do realizacji.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Wnioskowana dotacja (zł)

Średnia ocena

/ 52

1.

Uczniowski Klub Sportowy Judo 1 LO Opole

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

16 534

24.25

2.

Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

2022, doradztwo zawodowe dla OzN

24 500

23.00

 

 

Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Wnioskowana dotacja (zł)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Artystyczno-muzyczne "Bez Schematów"

"Sprawni w Muzyce"

11 340

Oferent nie prowadzi działalności statutowej w obszarze objętym konkursem

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Magdalena Ciszewska, tel. 77/ 44 61 572

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 722
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Śróda
Osoba, która udostępnia informację: Patryk Śróda
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 14:49:16
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:53:41
Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2022 13:01:37
Rejestr zmian