Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

UCHWAŁA NR LXV/743/06

Rady Miasta Opola

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie nadania statutu Urzędowi  Miasta  Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1

 Nadaje się statut Urzędowi Miasta Opola o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                              § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

                                                             § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1531
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Statut Urzędu Miasta
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kost
Osoba, która udostępnia informację: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 30.05.2019 12:23:42
Data udostępnienia informacji: 30.05.2019 12:25:32
Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2022 11:22:12
Rejestr zmian