Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Opola

 

  1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Opola

 

Urząd Miasta Opola, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180) uruchomił elektroniczne skrzynki podawcze na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz na Platformie e-Usług Publicznych (PeUP).

Elektroniczne Skrzynki Podawcze (ESP) umożliwiają komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a Urzędem Miasta Opola. Korzystanie z Elektronicznych Skrzynek Podawczych wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika.

 

Poniżej adresy skrzynek podawczych:

 

 

Identyfikator URI konta Urzędu Miasta Opola na platformie ePUAP to:

 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cv1wi4e15q

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Opola na platformie ePUAP to:

/cv1wi4e15q/skrytka

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.

 

 

Identyfikator URI konta Urzędu Miasta Opola na platformie PeUP to:

https://peup.um.opole.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB.

 

  1. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej: urzad@um.opole.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysyłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z Elektronicznych Skrzynek Podawczych.

 

  1. Osobiste dostarczenie

Dokument elektroniczny można dostarczyć również osobiście w godzinach pracy Urzędu do Kancelarii ogólnej ul. Rynek 1A – Hol główny.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 600 MB.

Rodzaj informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:

  • Pamięć przenośna USB,
  • Płyta CD lub DVD.

Dokumenty elektroniczne doręczane osobiście są przyjmowane wraz z nośnikiem, na którym zostały zapisane.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Opola:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Urząd Miasta Opola akceptuje następujące formaty załączników zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia:
  • .doc, .docx, .gif, .jpg(.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml
  1. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone (zgodnie z §18  Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67) .

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1584
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2022 12:16:08
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022 12:31:07
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2022 10:28:13
Rejestr zmian