Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Opola

 1. e-Doręczenia

  Urząd Miasta Opola, zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. uruchomił możliwość doręczania korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  Adres do e-Doręczeń to: AE:PL-94183-72501-VCTWH-31
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

  edoreczenia-logo.jpg (20 KB)
 2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Opola

  Urząd Miasta Opola, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180) uruchomił elektroniczne skrzynki podawcze na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz na Platformie e-Usług Publicznych (PeUP).
  Elektroniczne Skrzynki Podawcze (ESP) umożliwiają komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a Urzędem Miasta Opola.
  Korzystanie z Elektronicznych Skrzynek Podawczych wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika.

  Poniżej adresy skrzynek podawczych:

  Identyfikator URI konta Urzędu Miasta Opola na platformie ePUAP to:
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cv1wi4e15q

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Opola na platformie ePUAP to:
  /cv1wi4e15q/skrytka
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.


  Identyfikator URI konta Urzędu Miasta Opola na platformie PeUP to:
  https://peup.um.opole.pl
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB.

 3. Poczta elektroniczna

  Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej:urzad@um.opole.pl
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB.
  Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysyłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z Elektronicznych Skrzynek Podawczych.
  Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Osobiste dostarczenie

  Dokument elektroniczny można dostarczyć również osobiście w godzinach pracy Urzędu do Kancelarii ogólnej ul. Rynek 1A – Hol główny.
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 600 MB.</[>

  Rodzaj informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:

  • Pamięć przenośna USB,
  • Płyta CD lub DVD.

  Dokumenty elektroniczne doręczane osobiście są przyjmowane wraz z nośnikiem, na którym zostały zapisane.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Opola:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Urząd Miasta Opola akceptuje następujące formaty załączników zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia:
   • .doc, .docx, .gif, .jpg(.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml
  3. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone (zgodnie z §18  Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2848
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2022 12:16:08
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022 12:31:07
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2023 12:16:02
Rejestr zmian