Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacje Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zamieszczone do dnia 31 stycznia 2022 r. znajdują się w "Archiwalnym BIP" pod adresem: https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/?id=40011


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Waldemar Adamski

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8, pokój 307

tel/fax:    077/ 45 11 812
e-mail:    urzad@um.opole.pl

 

Wykaz spraw załatwianych w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:

Referat Budownictwa:

Realizacja zadań miasta na prawach powiatu tj.

Wykonywanie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej określonych przepisami prawa budowlanego w szczególności:

- pozwolenie na budowę

- zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

- udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

- udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do rozbiórki

- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

- wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

- pozwolenie na budowę drogi publicznej

- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

- wydanie dziennika budowy

Referat Architektury:

Realizacja zadań własnych gminy tj.

Wykonywanie zadań z zakresu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji - określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności:

- opinie do podziałów geodezyjnych

- wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

Referat Planowania Przestrzennego:

Realizacja zadań własnych gminy tj.

Wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego w gminie - określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności:

- zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (lub ze Studium)

- informacja czy działka znajduje się w obszarze rewitalizacji

- ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmianą) na wniosek lub z urzędu

- opinie dot. sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

- prowadzenie spraw w związku z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

 


Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Biuro Urbanistyczne tel/fax: 077/ 45 11 924, e-mail: bu@um.opole.pl


Uchwała reklamowa Opola


e-Budownictwo - elektroniczne składanie wniosków


eUsługi GUNB


Formularze wniosków


Planowanie Przestrzenne


System Informacji Przestrzennej UM Opola


Rewitalizacja


Wyszukiwarka publiczna RWDZ - Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń


Obwieszczenia


Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Opola

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6495
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta Opola
Osoba, która udostępnia informację: Urząd Miasta Opola
Data wytworzenia informacji: 13.01.2022 08:19:29
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022 08:20:31
Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2024 12:54:57
Rejestr zmian