Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

          Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 888 ze zm.) zwanej dalej Ustawą ucpg, prezydent sporządza „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi”, która przygotowywana jest na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, jak również na podstawie informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne, informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w innych dokumentach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.          

    Szczegółowa zawartość "Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi" wskazana jest w art. 9tb Ustawy ucpg.


    Analizę zgodnie z art. 9tb ust. 2 Ustawy ucpg sporządza się do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza podlega upublicznieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1039
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta opola
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gabor
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Gabor
Data wytworzenia informacji: 28.01.2022 08:43:38
Data udostępnienia informacji: 01.03.2022 09:39:42
Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2022 09:59:25
Rejestr zmian