Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

ul. płk. Witolda Pileckiego 1

45-331 Opole


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Dorota Rutkowska

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Beata Halama-Konrad


STRUKTURA WYDZIAŁU:

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Referatu: Violetta Bajsarowicz

nr tel.: 77 44 35 776 / 751 / 752 / 758

 

Referat Profilaktyki Zdrowotnej

Kierownik Referatu: Joanna Malinowska

nr tel.: 77 44 35 777 / 753 / 756 / 757

 

Referat Spraw Społecznych

Kierownik Referatu:  Aleksandra Kobyłkiewicz

nr tel.: 77 44 35 777 / 754 / 755 / 760

 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

nr tel. 77 44 35 753


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji polityki społecznej Miasta,
 • koordynacja i realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii,
 • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • udział w opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • profilaktyka i promocja zdrowia, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
 • udział w przygotowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • monitorowanie sytuacji osób starszych,
 • realizacja zadań wynikająca z regulacji dot. opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami,
 • realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • realizacja zadań związanych z Kartą „Opolska Rodzina” w ramach Programu „Opolska Rodzina”,
 • przygotowywanie informacji o prowadzonych przez Miasto Opole działaniach w ramach Narodowego Programu Zdrowia,
 • opracowywanie, koordynacja i monitoring Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 • opracowanie oraz coroczne aktualizowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Profilaktyka zdrowotna https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/profilaktyka-zdrowotna

Profilaktyka uzależnień https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/profilaktyka-uzaleznien

Programy społeczne https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/programy-spoleczne

Dostępność https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/dostepnosc


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6774
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Polityki Społecznej
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:44:21
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:47:53
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024 14:14:53
Rejestr zmian