Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze aktywności fizycznej.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą konkursu „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2024 roku”.

Termin złożenia ofert w Generatorze i termin złożenia wydrukowanych z Generatora  potwierdzeń mija dnia 21 marca 2024 roku o godzinie 17:00.

Liczy się data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do tut. Urzędu a nie data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub kurierskiej.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, należy złożyć w kancelarii Opolskiego Ratusza, Rynek 1A, 45-015 Opole lub bezpośrednio w Wydziale Sportu ul. Piastowska 17, pok. 613-614, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole, do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 17.00. 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Sportu codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Beata Baraniewicz tel. 77 44 55 930.

Szczegóły konkursu w załączniku.

W dniu 15 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, oceniającej złożone w konkursie oferty. W załączniku przedstawiamy listę rankingową z propozycjami kwot dotacji, po posiedzeniu komisji konkursowej.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie, po 7 dniach od ogłoszenia listy rankingowej.

W dniu 10 maja 2024 roku ogłoszone zostały ostateczne wyniki konkursu ofert.

Organizacje, które otrzymały dotację w kwocie niższej niz wnioskowana, proszone są o złożenie poprzez Generator, aktualizacji oferty do kwoty otrzymanej dotacji. Prosze uwględnić fakt, że koszty organizacyjne nie mogą przekroczyć 10% kwoty dotacji. Potwierdzenia złożenia korekty należy złożyć w tut. urzędzie z podpisami osób uprawnionych. 

Organizacje, które otrzymały dotację we wnioskowanej kwocie, zostaną w najbliższych dniach poproszone o złożenie podpisów na umowach.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 320
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: 2024
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze aktywności fizycznej pod nazwą konkursu „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2024 roku”.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Baraniewicz
Osoba, która udostępnia informację: Beata Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 07.03.2024 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 07.03.2024 08:46:02
Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2024 09:11:27
Rejestr zmian