Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.598.2022
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

Na podstawie § 18 ust. 1 uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 11 września 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 1618 oraz poz. 3357) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 7 września 2022 r. rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt aktualizacji dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”, który stanowi akt prawa miejscowego i będzie przyjęty w formie uchwały przez Radę Miasta Opola.
3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Miasta Opola w przedmiocie projektu dokumentu, o którym mowa w ust. 2.
4. Uzasadnieniem konsultacji jest zaznajomienie mieszkańców Miasta Opola z projektem dokumentu, o którym mowa w ust. 2 zarządzenia, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. 1343).
5. Konsultacje będą trwały od 7 września 2022 r. do 28 września 2022 r.
§ 2. 1. Konsultacje realizowane będą w następujących formach:
1) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
2) punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola w Opolu przy ulicy Piastowskiej 17 w pok. nr 610 na VI p. od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. 7.30 – 17.00
i w piątek w godz. 7.30 – 14.00, w każdy dzień roboczy do dnia 28 września 2022 r.
2. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, do dnia 28 września 2022 r. do godz. 15.30.
3. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: wt@um.opole.pl do dnia 28 września 2022 r. do godz. 24.00.
§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.
§ 4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.
§ 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                         Z up. Prezydenta Miasta
                                                                            Małgorzata Stelnicka
                                                                         Z-ca Prezydenta Miasta

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 782
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Konsultacje w sprawie aktualizacji Planu transportowego Opola
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza konsultacje projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”, który stanowi akt prawa miejscowego i powinien zostać przyjęty w formie uchwały przez Radę Miasta Opola.
Osoba, która wytworzyła informację: Leszek Pałosz
Osoba, która udostępnia informację: Leszek Pałosz
Data wytworzenia informacji: 02.09.2022 10:04:31
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 07:30:01
Rejestr zmian