Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą konkursu „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”.

Termin złożenia ofert w Generatorze i termin złożenia wydrukowanych z Generatora  potwierdzeń mija dnia 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00.

Liczy się data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do tut. Urzędu a nie data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub kurierskiej.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, należy złożyć w kancelarii Opolskiego Ratusza, Rynek 1A, 45-015 Opole lub bezpośrednio w Wydziale Sportu ul. Piastowska 17, pok. 613-614, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godz. 17.00. 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Sportu codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Marta Marcjasz tel. 77 44 55 931.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

W dniu 8 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, oceniającej złożone wnioski. Zgodnie z Regulaminem, w załączeniu prezentujemy listę rankingową ofert oraz proponowane kwoty dotacji. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż dnia 16 maja 2023 roku.

W dniu 17 maja 2023 roku ogłaszamy wyniki konkursu - w załączniku. Organizacje sportowe, które otrzymały dotację w mniejszej kwocie niż wnioskowana, proszone są o dokonanie aktualizacji oferty i złożenie jej za pośrednictwem generatora. Potwierdzenie złożenia aktualizacji z podpisami osób uprawnionych należy złożyć w tut. urzędzie. 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 662
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs ustawa o zdrowiu
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze aktywności fizycznej pn. "Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2023 roku".W dniu 8 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski złożone na konkurs, w załączeniu lista rankingowa. W dniu 17 maja ogłaszamy wyniki konkursu.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Baraniewicz
Osoba, która udostępnia informację: Beata Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 05.04.2023 15:06:28
Data udostępnienia informacji: 06.04.2023 08:57:43
Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2023 11:55:01
Rejestr zmian