Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych:

Ogłasza się  konkurs  uzupełniający na koncepcję wykorzystania przez organizacje pozarządowe  i inne uprawnione podmioty wymienione w art w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwane dalej „organizacjami” pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

 

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

Konkurs dotyczy pomieszczenia biurowego, znajdującego się w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 i przeznaczonego na działalność organizacji:

  na III piętrze pok. nr 304  o powierzchni 15,87 m2 - 1 miejsce

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanych dalej: „organizacjami”.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest koncepcja wykorzystania pomieszczeń biurowych, znajdujących się w siedzibie Centrum, zwanej dalej: „koncepcją”.
  2.  Koncepcja powinna zawierać:
  1)  nazwę organizacji oraz podstawowe obszary jej działalności statutowej;
  2)  największe sukcesy organizacji w ciągu ostatnich 3 lat;
  3)  informacja o dotychczasowym lokalu, z którego korzystała lub korzysta organizacja;   
  4)  wskazanie numeru pomieszczenia biurowego, którego dotyczy koncepcja;
  5)  planowane działania realizowane w pomieszczeniu biurowym, którego dotyczy koncepcja wraz z harmonogramem korzystania;
  6)  planowane działania prowadzone bezpłatnie dla mieszkańców  Opola w jednej z dwóch sal konferencyjnych (sala duża nr 106 o powierzchni 62,64 m2 oraz sala mała nr 105 o powierzchni 39,17 m2) oraz częstotliwość tych spotkań i tematyka;
  7)  podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.

Koncepcje należy składać wraz z wnioskiem, którego wzór określa załącznik do  Regulaminu, zwany dalej: „wnioskiem”.  

Miejsce i termin składania koncepcji

 1. Wniosek wraz z koncepcją należy składać w terminie do dnia 22 marca 2024 r., do godz. 14.00, bezpośrednio do siedziby Centrum, znajdującej się przy ul. Damrota 1 w Opolu. W szczególnych sytuacjach Prezydent może wydłużyć ten termin.
  2.  Koncepcje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

 

Wyniki

Informujemy, iż Komisja konkursowa oceniająca koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola
w budynku przy ul. Damrota 1, zgodnie z zasadami ustalonymi w konkursie, dokonała następującego przydziału do pomieszczeń biurowych:

- pokój nr 304: Fundacja „Wypłyń na Głębię”

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 136
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs uzupełniający na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych iii 2024
Skrócony opis: Ogłoszenie konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych:Ogłasza się konkurs uzupełniający na koncepcję wykorzystania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwane dalej „organizacjami” pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.
Osoba, która wytworzyła informację: Kamilla Urbańska
Osoba, która udostępnia informację: Kamilla Urbańska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2024 11:22:49
Data udostępnienia informacji: 06.03.2024 11:34:09
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2024 12:45:38
Rejestr zmian