Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego skierowany do:

organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 14.03.2023 roku o godz. 15:30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole bądź za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, prosimy o kontakt z pracownikiem CDO w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Patryk Śróda- kontakt: patryk.sroda@um.opole.pl

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

WYNIKI KONKURSU

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota

 

Średnia ocena

   / 57

Przyznana dotacja

(w zł)

1.

Towarzystwo Społeczno
-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Teatr Meschugge w Teatrze Lalki i Aktora

 

15.000,00 zł

 

48.75

 

15.000,00 zł

2

Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Tydzień Kina Niemieckiego 2023

15.000,00 zł

41.75

13.000,00 zł

3

"BLUESOPOLE"

Wszystkie Kolory Miasta – koncert międzykulturowy

15.000,00 zł

45.25

14.000,00 zł

4

Stowarzyszenie Kulturalne Opole

KRAFTWERK W OPOLU

10.500,00 zł

37.75

8.000,00 zł

Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji:

 Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Błędy formalne

1.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej”

Oferta odrzucona z uwagi na negatywną ocenę formalną (zadanie publiczne nie jest zadaniem z obszary pożytku publicznego, nie wpisuje się w priorytet wskazany w ogłoszeniu o konkursie, nie jest skierowane do mieszkańców Miasta Opola).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 413
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Skrócony opis: Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Śróda
Osoba, która udostępnia informację: Patryk Śróda
Data wytworzenia informacji: 20.02.2023 11:41:18
Data udostępnienia informacji: 21.02.2023 11:27:52
Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2023 14:41:21
Rejestr zmian