Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Petycja Nr OR-I.152.1.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
 2. Data złożenia: 24.03.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.1.2020 

Petycja Nr OR-I.152.2.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt,
 2. Data złożenia: 27.03.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.2.2020 

Petycja Nr OR-I.152.3.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej",
 2. Data złożenia: 03.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Opinia Prezydenta Miasta Opola
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.3.2020 

Petycja Nr OR-I.152.4.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Opola w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 2. Data złożenia: 14.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Opinia Prezydenta Miasta Opola
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.4.2020 

Petycja Nr OR-I.152.5.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zaniechania koszenia traw,
 2. Data złożenia: 22.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.5.2020 

Petycja Nr OR-I.152.6.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 2. Data złożenia: 01.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.6.2020 

Petycja Nr OR-I.152.7.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie uporządkowania i zabezpieczenia terenu wysypiska śmieci oraz naprawy drogi dojazdowej,
 2. Data złożenia: 16.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.7.2020 

Petycja Nr OR-I.152.8.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi,
 2. Data złożenia: 24.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 4. Podmiot rozpatrujący: na podstawie art 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycję przekazano do rozpatrzenia wg właściwości Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu,

Petycja Nr OR-I.152.9.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażenia na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego,
 2. Data złożenia: 07.07.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.9.2020 

Petycja Nr OR-I.152.10.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie przeprowadzenia szczegółowej kontroli zasadności, legalności oraz celowości planowanych zmian polegających na odłączeniu od sieci ciepłowniczej domów jednorodzinnych na ul. Bzów, Irysów, Astrów, Narcyzów, Tulipanów, Konwalii i Placu Róż w Opolu przez firmę ECO S. A. w Opolu.,
 2. Data złożenia: 27.07.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.10.2020 

Petycja Nr OR-I.152.11.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze udostępniania przez Urząd płynów do dezynfekcji.,
 2. Data złożenia: 21.08.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.11.2020 

Petycja Nr OR-I.152.12.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu,
 2. Data złożenia: 18.09.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Rada Rodziców przy PSP nr 30 w Opolu,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Przekazanie petycji do rozpatrzenia według właściwości.
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.12.2020 

Petycja Nr OR-I.152.13.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola",
 2. Data złożenia: 30.09.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.13.2020 

Petycja Nr OR-I.152.14.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego znajdującego się przy ul. 1 Maja 38,
 2. Data złożenia: 28.10.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Wspólnoty Mieszkaniowe,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.14.2020 

Petycja Nr OR-I.152.15.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna poprzez nadanie nazwy ulicy, skweru lub parku jego imieniem,
 2. Data złożenia: 11.12.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Waldemar Polański, Prezes Fundacji "Polanski - Foundation"
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.15.2020 

Petycja Nr OR-I.152.16.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Opola,
 2. Data złożenia: 14.12.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Tomasz Maron
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.16.2020 

Petycja Nr OR-I.152.17.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie dzwonów kościelnych,
 2. Data złożenia: 15.10.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: społeczność Rzymskokatolickiej Parafii św. Jacka w Opolu
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.17.2020 
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 797
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: 2020
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kaleta
Osoba, która udostępnia informację: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022 07:57:19
Data udostępnienia informacji: 31.05.2022 08:33:33
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 11:44:55
Rejestr zmian