Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

Plac Wolności 7-8 (II p.),

45-018 Opole

 

nr tel. 77 44 38 732

e-mail: odpady@um.opole.pl


NACZELNIK BIURA:

Marek Leśko


Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

  • prowadzenie obsługi mieszkańców Miasta Opola i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach,
  • prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym baz danych pojemników na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • nadzorowanie realizacji umowy w zakresie kontroli jakości świadczonych usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu Miasta Opola, w tym przeprowadzanie kontroli w terenie m.in. w zakresie kontroli GPS i kontroli mycia,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach odbierania odpadów,
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem ostatecznych dokumentów będących podstawą do naliczenia kar wynikających z zapisów nadzorowanych umów, 
  • prowadzenie spraw związanych z informowaniem mieszkańców w zakresie funkcjonującego systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola,
  • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ewidencji wszystkich nieruchomości niezamieszkałych,
  • kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających  z ustawy i wydawanie decyzji wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych niebędących w gminnym systemie, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie spraw z tym związanych,
  • zorganizowanie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne,
  • prowadzenie ewidencji kompostowników na nieruchomościach oraz ich kontrola

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z BIUREM:

ŚMIECIOPOLIS https://www.smieciopolis.opole.pl/

Informacje komórek organizacyjnych https://www.bip.um.opole.pl/umo,25_218


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2565
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:27:17
Data udostępnienia informacji: 16.02.2022 13:40:25
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2023 12:48:10
Rejestr zmian