Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Raport o stanie Miasta Opola za 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w bieżącym roku Prezydent Miasta Opola przedstawił Radzie Miasta Opola Raport o stanie Miasta Opola za 2022 r. – Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 22 czerwca 2023 r., która rozpocznie się o godz. 1000.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Opola.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Opola pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miasta Opola po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Miasta Opola (Ratusz) – pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Miasta Opola zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 383
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Raport o stanie Miasta Opola za 2022 rok
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Lukosz
Osoba, która udostępnia informację: Aleksandra Lukosz
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 13:30:12
Data udostępnienia informacji: 31.05.2023 13:33:33
Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2023 13:59:03
Rejestr zmian