Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.47.2023.MWi                                                                                                         Opole,  dnia 05.01.2024r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE

 DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz.1094 ze zm.), w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji”,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu:

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.443.2023.AW.2 z dnia 03.01.2024r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; w postanowieniu wskazano szereg warunków koniecznych do określenia w decyzji środowiskowej;
  • opinia Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.4901.233.2023.MO z dnia 20.12.2023r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; w opinii określono warunki realizacji przedsięwzięcia;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.8.86.2023.EK z dnia 12.12.2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagą o eksploatacji przedsięwzięcia w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji do środowiska.

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail: osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś– o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 26.01.2024r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 154
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla przeds. budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną,myjnią ręczną i restauracji
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla przeds. budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną,myjnią ręczną i restauracji
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 05.01.2024 13:36:45
Data udostępnienia informacji: 05.01.2024 13:40:57
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2024 13:38:26
Rejestr zmian