Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.78.2021.BS

ZAWIADOMI­ENIE

Działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07 grudnia 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii organów współuczestniczących w postępowaniu oraz po przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu,  wydana została decyzja nr OŚR.6220.78.2021.BS z dnia 07 grudnia 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś).

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Pani Rozwity Rink prowadzącej Fermę Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu.

Lokalizacja przedsięwzięcia – działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś; teren Fermy Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Doliny Olszynki” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIV/658/16 z dnia 24 listopada 2016r. i zgodna jest z jego zapisami.

Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia (wyżej wskazane działki lokalizacyjne) oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1RU – obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych.

Ponadto informuje się, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami organów współuczestniczących w postępowaniu, opiniującymi bądź uzgadniającymi środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji, można zapoznać się w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl,

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, również uzyskania kopii przedmiotowej decyzji, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monka Czech-Tańczuk

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 449
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś)
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2022 12:14:00
Data udostępnienia informacji: 08.12.2022 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2022 17:38:59
Rejestr zmian