Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXIX/521/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

7 lipca
2016 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 11 maja 2017 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 16 czerwca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 13 grudnia 2018 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 11 października 2018 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 11 grudnia 2018 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp 
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu 
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków 
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1, zał.2, zał.3)

od 19 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.

Dyskusja publiczna

10 stycznia 2019 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 6 lutego 2019 r.
I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
26 lutego 2019 r.


29 maja 2019 r.
V.

Uchwała nr XI/188/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunku planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał.1, zał.2, zał.3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr XXXIX/781/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.


Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

30 maja 2019 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2058 13 czerwca 2019 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1665
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B98 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:47:06
Data udostępnienia informacji: 09.02.2022 13:44:15
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 11:19:58
Rejestr zmian