Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXVI/1253/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. Rady Miasta Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

5 lipca 2018 r.
II.Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp2 sierpnia 2018 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 24 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp27 sierpnia 2020 r.
III.Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod lutego 2020 r.
IV.Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu21 sierpnia 2020 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF

od 28 sierpnia
2020 r. do 25 września 2020 r.

Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 18 września 2020 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511925 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

22 września 2020 r.
Rynek-Ratusz
sala 312
godz. 15.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzpdo 9 października 2020 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp30 października 2020 r. 
V.

Uchwała nr XXXIV/710/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)
Podsumowanie

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 13413 stycznia 2021 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2506
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B118 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:49:45
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 10:20:24
Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2023 10:27:46
Rejestr zmian