Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XV/264/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

24 września
2015 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 12 listopada
2015 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 11 grudnia
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 10 sierpnia 2016 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp8 lipca 2016 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 9 sierpnia 2016 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Uzasadnienie do projektu mpzp

od 18 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.
Dyskusja publiczna 8 września, Rynek - Ratusz, s. 312, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 30 września 2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 7 października 2016 r.
V.

Uchwała nr XXXII/616/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

27 października
2016 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 242116 listopada
2016 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1062
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B78 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:43:57
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 12:38:22
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 10:25:33
Rejestr zmian