Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXX/606/20 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

24 września 2020 r.
II.Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp2 października 2020 r.
Składanie wniosków do mpzp30 października 2020 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp11 czerwca 2021 r.
III.Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpmarzec 2021 r.
IV.Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu11 czerwca 2021 r.

Wyłożenie odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu w holu budynku Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 w godzinach od 9.00 do 14.00

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

od 18 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r.
Dyskusja publiczna
W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 30 czerwca 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511925 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.
5 lipca 2021 r.
Rynek - Ratusz
godz. 15.00, s.312
Przyjmowanie uwag do projektu mpzpdo 22 lipca 2021 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp11 sierpnia 2021 r.
V.

Uchwała nr XLIII/842/21 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Podsumowanie sooś

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

26 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 217631 sierpnia 2021 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1094
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B124 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:50:29
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 07:48:34
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 12:05:45
Rejestr zmian