Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXXIV/661/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu

24 listopada
2016 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 24 lutego
2017 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 19 marca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 11 maja 2018 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 20 października 2017 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 4 kwietnia 2018 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)

od 12 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.
Dyskusja publiczna 10 maja 2018 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16:00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28 maja 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 6 czerwca 2018 r.
V.Uchwała nr LXVI/1247/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu 5 lipca 2018 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2228 27 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całej uchwały, poz. 2296 10 sierpnia 2018 r.
VI.

Uchwała nr LXVIII/1291/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr XVII/353/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.


Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

27 września
2018 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2858 18 października
2018 r.
(data ogłoszenia)

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3280
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B92 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:46:14
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 08:18:44
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 11:06:06
Rejestr zmian