Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XX/360/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

29 grudnia
2015 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 24 marca
2016 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 29 kwietnia
2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 18 listopada
2016 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 18 października
2016 r.
IV

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

21 listopada 2016 r.

7 czerwca 2017 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 30 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

od 14 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

I. Dyskusja publiczna

 

II. Dyskusja publiczna

8 grudnia 2016 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00

22 czerwca 2017 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 13 stycznia 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

1 lutego 2017 r.

16 sierpnia 2017 r.

V.

Uchwała nr XLVII/931/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2311


Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2486

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - II SA/Op 562/17

20 września 2017 r.
(data ogłoszenia)

6 października 2017 r.
(data rozstrzygnięcia)

11 stycznia 2018 r. (data orzeczenia)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1159
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B84 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:45:03
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 12:02:25
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 10:33:53
Rejestr zmian