Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.78.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2022r. poz.2000 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

w wyniku którego wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚR.6220.78.2021.BS z dnia 07 grudnia 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś), iż  

od ww. decyzji wniesione zostało odwołanie.

Odwołanie wniesione zostało przez samego Wnioskodawcę pismem (bez numeru) z dnia 21.12.2022r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Opola 21.12.2022r.) i wniesione zostało w terminie.

W odwołaniu skarżąca Strona zakwestionowała obowiązek - nałożony w decyzji przez tut. Organ - zainstalowania profesjonalnej bariery antyodorowej – instalacji zamgławiającej, zgodnie z projektem branżowym.

Wniesione odwołanie przekazane zostało przez tut. Organ do organu odwoławczego, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, pismem nr OŚR.6220.78.2021.BS z dnia 28.12.2022r.

Lokalizacja przedsięwzięcia – działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś; teren Fermy Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym odwołanie wniesione przez Wnioskodawcę,  znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się dokumentacją sprawy, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Z up. Prezydenta Miasta Opola

Monka Czech-Tańczuk

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 407
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o WNIESIENIU ODWOŁANIA przez samego Wnioskodawcę, od decyzji Prezydenta Miasta Opola wydanej w dniu 07.12.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o WNIESIENIU ODWOŁANIA przez samego Wnioskodawcę, od decyzji Prezydenta Miasta Opola wydanej w dniu 07.12.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2023 14:20:02
Data udostępnienia informacji: 03.01.2023 14:39:25
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2023 14:39:13
Rejestr zmian