Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.I.BS.7670-34/08           

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.],

informuje się

wszystkie strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej firmy LAGOS, stanowiącej samodzielny moduł z przyłączeniem wymaganych mediów, lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C,

iż w dniu 05 grudnia 2023r. wydana została decyzja nr OŚR.I.BS.7670-34/08 z dnia 05.12.2023r., odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie było kontynuowane po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 maja 2022r. oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2022r. (prawomocnym od dnia 29 października 2022r.), utrzymującym w mocy ww. decyzję SKO w Opolu.

 Lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C, działka nr 884 obręb Grudzice  (nowa numeracja działki – od 15.12.2022r.; dotychczasowy nr 2522/238 k.m.45 obręb Grudzice).

Przypomina się, iż w przedmiotowej sprawie stronami postępowania są właściciele / użytkownicy wieczyści działek / nieruchomości, pozostających w zasięgu szeroko rozumianego oddziaływania przedsięwzięcia, który wyznaczony został analizą zawartą w raporcie oddziaływania na środowisko (przez organ odwoławczy, tj. Samorządowe Kolegium odwoławcze w Opolu). Oddziaływania zobrazowane zostały jako rozkład stężeń poszczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci izolinii oraz rozkład izofon w przypadku hałasu, przy czym wartości tych izolinii mają wartości znacznie odbiegające - mniejsze od wartości normatywnych.

 Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,
w terminie do dnia 04 stycznia 2024r. (włącznie).

 Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art.129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, również ewentualnego uzyskania kopii przedmiotowej decyzji, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 166
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania (po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu), o wydaniu DECYZJI odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd. przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania (po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu), o wydaniu DECYZJI odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd. przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2023 13:16:04
Data udostępnienia informacji: 07.12.2023 13:31:48
Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2023 13:31:51
Rejestr zmian