Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LVII/638/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu

29 grudnia
2005 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 29 grudnia
2005 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 6 lutego
2006 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 17 lutego
2006 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 31 marca
2006 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 4 lipca
2006 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

     od 17 lipca 2006 r. do 14 sierpnia 2006 r.

Dyskusja publiczna

  24 lipca
2006 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 4 września
2006 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 18 września
2006 r.
V.

Uchwała nr LXXI/828/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1)

Część ustaleń planu uchyla uchwała:
- nr XLIII/842/21 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF  (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

12 października
2006 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 84, poz. 2483 4 grudnia
2006 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2087
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B25 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:24:20
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:42:27
Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2022 16:19:00
Rejestr zmian