Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXXII/779/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

30 września
2010 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 13 października
2010 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 2 listopada
2010 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 23 listopada
2010 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp10 marca
2011 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 16 maja
2011 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 30 maja 2011 r. do 28 czerwca 2011 r.

Dyskusja publiczna

15 czerwca
2011 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 18 lipca
2011 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 28 lipca
2011 r.
V.

Uchwała nr XIV/188/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. 3)
Podsumowanie do mpzp

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr XIX/383/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

25 sierpnia
2011 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 110
 
30 września
2011 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1558
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:07
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 13:19:09
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:05:03
Rejestr zmian