Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXIV/716/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

25 maja
2006 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 5 marca
2007 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 24 kwietnia
2007 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 16 maja
2007 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 10 marca
2011 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 28 czerwca
2011 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

 od 6 lipca 2011 r.
do 3 sierpnia 2011 r.

Dyskusja publiczna

20 lipca
2011 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 24 sierpnia
2011 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 13 września
2011 r.
V.

Uchwała nr XXVII/401/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie do mpzp

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

31 maja
2012 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 998 12 lipca
2012 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1395
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B47 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:16
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 12:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 16:40:01
Rejestr zmian