Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 3 sierpnia 2023r.

OŚR.6223.13.2023

ZAWIADOMIENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zmianami), w związku z art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zmianami)

Prezydent Miasta Opola

zawiadamia o wszczęciu, na wniosek ANIMEX Foods Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.7647/2/2006/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. (z późn. zmianami) dla instalacji do uboju drobiu o zdolności przetwarzania wynoszącej 348 Mg/dobę, zlokalizowanej na terenie Oddziału ANIMEX Foods Sp. z o. o w Opolu, przy ul. Drobiarskiej 4.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pokój nr 318, w godzinach: 7.30-15.30 od poniedziałku do środy, 7.30-17.00 w czwartek, 7.30-14.00 w piątek.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Opola, na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: osr@um.opole.pl lub przez platformę ePUAP i PeUP.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Violetta  Ciesielczuk

Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 92
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju drobiu zlokalizowanej na terenie Oddziału ANIMEX Foods Sp. z o. o. w Opolu, przy ul. Drobiarskiej 4
Osoba, która wytworzyła informację: Violetta Ciesielczuk
Osoba, która udostępnia informację: Violetta Ciesielczuk
Data wytworzenia informacji: 27.06.2023 13:44:18
Data udostępnienia informacji: 27.06.2023 13:45:01
Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2023 16:26:48
Rejestr zmian