Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 13.02.2024r.

OŚR.6220.47.2023.MWi                                                                                        

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 13 lutego 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji”, zlokalizowanego w Opolu na działce o nr ew. 369/7 obręb 0118 Zakrzów.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Mondial Spółka z o.o. i Zoltar INVEST Spółka z o.o., obie z siedzibą w Katowicach 40-085 Opole ul. Mickiewicza 21.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. Treść ww. decyzji została również zamieszczona na BIP-ie Urzędu Miasta Opola (link do zawiadomienia i załącznika https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_4586).

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 134
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji w Opolu dz. 369/7 obręb Zakrzów
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji w Opolu dz. 369/7 obręb Zakrzów
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024 13:22:16
Data udostępnienia informacji: 14.02.2024 13:27:49
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2024 13:31:52
Rejestr zmian